Phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo của UBND huyện Ứng Hòa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội năm 2019

25/11/2019 - 08:35 PM
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2019 giữa HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, sáng ngày 22/11/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đã tổ chức hội nghị góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Viễn – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện; Trần Văn Hiền - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Cao Mạnh Đồng – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, ban ngành, đoàn thể, văn phòng HĐND&UBND huyện; các đồng chí trong Ban tư vấn phản biện xã hội huyện cùng đại diện Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện.
Với không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, đã có 09 ý kiến của các đồng chí trong Ban tư vấn phản biện xã hội; đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban, ngành, đoàn thể góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã phân tích và cho rằng, báo cáo cần đánh giá ngắn gọn và đầy đủ các chỉ tiêu cụ thể so với cùng kỳ, so với Nghị quyết của HĐND huyện giao năm 2019. Cần tìm rõ nguyên nhân, lý do và giải pháp khắc phục các chỉ tiêu không đạt trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đã bổ sung chi tiết, cụ thể vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Bên cạnh đó, công tác tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm hiệu quả đầu tư cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế như Dự án nuôi bò 3B; Dự án trồng rau sạch; Dự án sản xuất lúa chất lượng cao cần phải được đánh giá cụ thể, đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cải thiện môi trường bền vững; phát huy và nhân rộng các mô hình điểm có hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục thực hiện mở rộng các mô hình trồng rau sạch, thủy sản sạch, các giống lúa có giá trị cao như nếp thơm, J02, các mô hình nuôi bò 3B… tiến tới thực hiện nền nông nghiệp 4.0


Đ/c Nguyễn Chí Viễn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.
Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Chí Viễn – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND huyện nghiên cứu, xem xét đánh giá các kết quả đạt được một cách chính xác, khách quan và toàn diện; chỉnh sửa lại một số nội dung, câu chữ của dự thảo báo cáo theo ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu để trình HĐND huyện xem xét thông qua trong kỳ họp sắp tới.
Sau hội nghị góp ý kiến phản biện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp ý kiến, chuyển đến Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Qua đó, góp phần tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Ứng Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
                                                                                        Nguyễn Bá Dân
                                                  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020