Phúc Thọ sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

04/07/2024 - 02:08 PM
Chiều 3/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị ở thành phố có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ở huyện có đồng chí Đoàn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Trọng Sỹ - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lê Thị Toan – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Tô Xuân Quân – HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thông tin tình hình kinh tế - xã hội huyện Phúc Thọ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nội dung ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình an sinh xã hội do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương: xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; công tác giải phóng mặt bằng…
 
 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại Hội nghị
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương, nhất là các tiêu chí, chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng... MTTQ và các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua trong tổ chức đoàn, hội, hướng các hoạt động về cơ sở... MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Vận động toàn dân thực hiện tang văn minh tiến bộ; các đám tang được tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm: có 304/433 đám tang thực hiện hình thức hỏa táng, đạt 70,2%. Bên cạnh đó tổ chức mừng thọ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa cho gần 3500 cụ tuổi tròn từ 70-100 tuổi, có gần 400 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Đoàn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả Mặt trận các cấp trong huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, nhấn mạnh về nhiệm vụ trong thời gian tới: MTTQ huyện và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của huyện và các địa phương. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với Đảng, với chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng NTM nâng cao và các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào xây dựng Quỹ Vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện đạt hiệu quả; xây dựng nếp sống văn hoá; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
 Toàn cảnh Hội nghị 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Toan – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu các ý kiến và nhấn mạnh: Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ mặt trận để làm công tác vận động quần chúng ngày càng tốt hơn. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hình thức trong hoạt động, trọng tâm là hướng mạnh về cơ sở, đến cộng đồng dân cư và từng gia đình. 
Hoàng Thị Cúc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020