Phúc Thọ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2024

03/07/2024 - 01:53 PM
Ngày 01-02/7, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác Mặt trận năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố, Trưởng ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Thị Toan – UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện dự và phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.
Tại ngày thứ nhất của Lớp bồi dưỡng, 230 đại biểu tham gia được nghe đồng chí Lê Thị Toan - UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2024-2029, triển khai, hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì.
Theo đó, trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của thành phố, huyện MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chủ động triển khai các chương trình công tác các chỉ tiêu, nhiệm vụ; kế hoạch thi đua và triển khai phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vị trí, vai trò của MTTQ các cấp được nâng lên.Công tác tuyền truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết được quan tâm thực hiện tốt.
Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2024
Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra 8 chỉ tiêu và 2 chương trình hành động đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu xây dựng huyện Phúc Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của MTTQ, các tổ chức thanh viên và nhân dân.
Tại ngày thứ hai của lớp bồi dưỡng, các đại biểu cũng đã được nghe Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Thông qua lớp tập huấn, giúp cán bộ làm công tác Mặt trận nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ; Nắm vững các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận, các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2024-2029 để triển khai thực hiện. Qua đó, để MTTQ các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Giúp học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, kỹ năng cần thiết, trọng tâm công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, kỹ năng tuyên truyền, vận động, nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.
                                                                                                                                                Hoàng Thị Cúc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020