Quận Bắc Từ Liêm tổ chức tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác Mặt trận năm 2024

30/06/2024 - 02:24 PM
Ngày 27/6/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Trung tâm chính trị quận tổ chức tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác Mặt trận cơ sở năm 2024 cho 413 học viên là thành viên các Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận tổ dân phố; thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường trên địa bàn quận.

Trong thời gian 02 ngày từ ngày 27/6 đến ngày 28/6/2024, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở quận Bắc Từ Liêm đã được đồng chí Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Văn Thúy Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai và cung cấp tài liệu 04 nội dung, chuyên đề về: Tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã phường và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam chủ trì và nội dung hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh; Giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ; Vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ.
Đ/c Văn Thúy Hoa - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm trao đổi tại hội nghị
Qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, trang bị cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay. Đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam chủ trì góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội xây dựng quận Bắc Từ Liêm đô thị văn minh./.
Văn Thúy Hoa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020