Quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của quận năm 2023

01/12/2022 - 11:24 AM
Sáng ngày 01/12/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của quận Cầu Giấy năm 2023.
Dự hội nghị, có đồng chí Lương Mậu Hùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND- UBND quận; lãnh đạo các ban của HĐND quận; Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ngành của quận; đại diện lãnh đạo Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận; Thành viên 02 Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng ban Công tác Mặt trận 8 phường trên địa bàn.
 
Quang cảnh hội nghị
Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy, hội nghe đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 của UBND quận Cầu Giấy. 
Các vị đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi với 19 ý kiến góp ý phản biện (trong đó có 09 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị). Các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng an ninh (QP-AN) của quận Cầu Giấy năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022, kế hoạch thực hiện năm 2023 của UBND quận cơ bản đều nhất trí với nội dung các bản báo cáo, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Quận ủy- HĐND- UBND quận để đạt được kết quả thực hiện như trong báo cáo được trình bày tại hội nghị. Các nội dung trình bày trong dự thảo báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ, toàn diện các mặt về tình hình KT-XH, QP-AN của quận Cầu Giấy trong năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023; dự thảo Nghị quyết của HĐND quận về kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2023 đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong từng ngành, lĩnh vực.
Đặc biệt, báo cáo đã nêu bật một số nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH: Quận giao 12 chỉ tiêu KT-XH (trong đó 11 chỉ tiêu Thành phố giao, Quận giao thêm 01 chỉ tiêu) và dự toán thu chi ngân sách. Kết quả thực hiện, có 02/12 chỉ tiêu vượt kế hoạch (Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” và Tỷ lệ tổ dân phố được coogn nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”) và 10/12 chỉ tiêu đạt kế hoạch.
Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nhưng các kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của quận có nhiều điểm tích cực: giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 190.228 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2021; công tác thu ngân sách quận ước đạt 9.528,289/9.202,470 tỷ đồng (103,5% dự toán thành phố giao); chi ngân sách ước đạt 1.387.932 tỷ đồng (đạt 102,6% so với dự toán thành phố giao, 75,4% dự toán sau điều chỉnh và bổ sung trong năm); công tác giáo dục- đào tạo đã hoàn thành xuất sắc 13/13 chỉ tiêu thi đua ngành giáo dục năm học 2021-2022, UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; các mặt văn hóa xã hội có tiến bộ, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác đầu tư xây dựng cơ bản đâng được triển khai thực hiện 49 dự án, bao gồm 13 dự án Thành phố giao, 36 dự án Quận trong đó có 03 dự án sử dụng vốn mục tiêu Thành phố và 33 dự án sử dụng vốn ngân sách quận; công tác tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị và trật tự xây dựng có nhiều tiến bộ; việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị có kết quả tích cực, phục vụ người dân đô thị tốt hơn, nhanh hơn, thông suốt hơn; tổ chức thành công các hoạt động chào mừng 25 năm thành lập quận Cầu Giấy,…
Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Quận ủy, HĐND quận, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, mặc dù do tác động của dịch Covid- 19 nhưng tình hình KT-XH năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả: Kinh tế duy trì tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt cao so với cùng kỳ; an sinh xã hội được bảo đảm, có sự tham gia tích cực của cộng đồng; trên địa bàn quận không còn hộ cận nghèo; chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững, 14 năm liên tiếp dẫn đầu Thành phố kết quả thi vào lớp 10; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Quận; cải cách hành chính được đẩy mạnh, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tiếp tục xếp thứ 1/30 quận, huyện, thị xã, chỉ số đánh giá hài lòng của người dân đạt tỷ lệ cao; khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết; công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo.
Nhiều ý kiến phát biểu khẳng định: nội dung được đánh giá trong báo cáo là xác đáng, phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của quận Cầu Giấy trong năm 2022; bố cục báo cáo chặt chẽ, đúng quy cách, nội dung toàn diện, giải pháp thực hiện có tính khả thi. Đồng thời, cũng phân tích một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan ảnh hưởng tới việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu đồng tình với mục tiêu chung, một số chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Quận, tập trung vào các lĩnh vực: Giữ vững ổn định kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị theo quy hoạch; quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường; Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 
Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị UBND Quận cần bổ sung, chỉnh sửa và làm rõ hơn một số nội dung như: nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công cho người dân sớm được hưởng thụ thành quả; kết quả thực hiện thí điểm chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97 của Quốc hội; đề nghị ban Tổ chức Trung ương cần có đánh giá chung, tổng thể việc thực hiện chính quyền đô thị thời gian qua và có hướng dẫn thống nhất, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội Trung ương để nâng chất lượng hoạt động chính quyền đô thị; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ; tình hình kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết; vấn đề lao động, an sinh xã hội, giải quyết việc làm; công tác quản lý trật tự đô thị; giải quyết dứt điểm vấn đề đất đai còn tồn đọng, thuế đất phi nông nghiệp; nguyên nhân tình trạng doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể; việc tiếp cận các chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp; vấn đề công trình dự án chậm tiến độ; nhà chung cư, chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ đối với người dân trong việc cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; bổ sung chỉ tiêu về thu-chi ngân sách năm 2023; việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động SXKD để nuôi dưỡng nguồn thu; một số vấn đề bức xúc tại địa phương như: xây dựng nhà họp tổ dân phố, quản lý đất đai, thoát nước; công tác xây dựng lực lượng vũ trang tại địa phương,… Một số ý kiến đề nghị thêm, bớt các từ, cụm từ để nổi bật, rõ nghĩa hơn trong báo cáo cũng như dự thảo Nghị quyết của HĐND; đề nghị gộp 02 chỉ tiêu thành một và thêm chỉ tiêu về “gia đình học tập”, “cộng đồng học tập”. Từ đó, đề nghị UBND quận cần đưa ra các giải pháp thật cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, ông Trần Việt Hà - Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu phát biểu tại hội nghị; khẳng định những nội dung phát biểu đóng góp rất cụ thể, chi tiết tới từng lĩnh vực của đời sống xã hội và được UBND quận tổng hợp, đánh giá cụ thể trong các báo cáo chuyên đề của năm 2022. Bên cạnh đó, ông Trần Việt Hà cũng thông tin những vấn đề lớn, cơ bản về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022 của Quận. Đặc biệt, qua 25 năm xây dựng, phát triển đã khẳng định Cầu Giấy là quận đáng sống, đứng trong top 5 toàn thành phố Hà Nội. Định hướng tới năm 2030, quận Cầu Giấy sẽ phát triển mạnh về giáo dục, công nghệ. Bên cạnh đó, ông cũng nêu vấn đề tồn tại của quận trong việc chậm giải ngân do ảnh hưởng từ Luật Đầu tư công. Trong năm 2023, quận sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tính bao trùm như: rà soát toàn bộ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; hạn chế tăng dân số cơ học; đầu tư xây dựng một số trường học, xin chủ trương thực hiện theo hướng quy chuẩn mới để đáp ứng vấn đề dạy, học của ngành giáo dục; tiếp tục tập trung công tác giải phóng mặt bằng; việc thống nhất bàn giao các nhà chung cư về quận để có điều kiện thực hiện đầu tư và mong muốn thực hiện tốt hơn chương trình phối hợp 3 bên giữa HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt nam quận Cầu giấy với nhiều hình thức, biện pháp nhằm giải quyết tốt nhất các nhiệm vụ trong năm 2023; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp, gửi bằng văn bản về UBND Quận để kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình tại kỳ họp tới của HĐND Quận, nhiệm kỳ 2021-2026.
                                           
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã cảm ơn, đánh giá cao trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu dự hội nghị; tổng hợp 19 ý kiến đóng góp của các đại biểu (trong đó có 09 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị); khẳng định 06 chương trình công tác của Quận ủy và 05 kế hoạch thực hiện chương trình công tác của Thành ủy được đánh giá đầy đủ, tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổng hợp đầy đủ, sàng lọc trọng tâm để UBND Quận đưa vào nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện một cách cụ thể, đạt kết quả cao trong năm 2023. Cảm ơn MTTQ các cấp quận, các Ban Công tác Mặt trận, sự đóng góp tích cực của các cá nhân đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và đó chính là kết quả hoạt động hết sức tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
 
   
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020