Quận Đống Đa phản biện xã hội về Dự thảo “Tuyến phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội”.

30/08/2023 - 04:23 PM
Chiều ngày 29/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về Dự thảo “Tuyến phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội”.
Dự Hội nghị có các ông (bà): PGS, Tiến sỹ Bùi Quang Tuấn - Viện trưởng Viện Kinh tế kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế; Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Trưởng Ban Tôn giáo TW Ủy ban MTTQ Việt Nam; Bà Nguyễn Diệu Hương - UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; KTS Trần Huy Ánh - UVTV Hội Kiến trúc sư Thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Khắc Lợi - Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin – Nguyên Phó Bí thư Quận uỷ Đống Đa; Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Quận; Ông Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, Phó Chủ tịch HĐND Quận; Ông Hà Anh Tuấn - QUV, PCT UBND Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận, Phòng Quản lý đô thị - cơ quan thường trực soạn thảo Đề án; Văn phòng Quận ủy - UBND Quận, các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND Quận, cùng các nhà khoa học, chuyên gia tham gia phản biện xã hội, các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, trưởng các đoàn thể Quận…
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Quận phát biểu tại Hội nghị phản biện
Tại Hội nghị, ông Trương Minh Quang – Quận uỷ viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị  Quận đại diện Tổ Đề án Quận trình bày Dự thảo “Tuyến phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội”. Đã có 07 ý kiến phát biểu trực tiếp và 02 ý kiến bằng văn bản với 85 nội dung phản biện vào các phần của Đề án của các đại biểu tham dự. Về cơ bản các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất với chủ trương và phần chuẩn bị nội dung của Đề án; Tuy nhiên để Đề án có tính khả thi, thiết thực, hiệu quả, các ý kiến phản biện đã yêu cầu cần bổ sung làm rõ các nội dung liên quan đến Mục tiêu của Đề án, Căn cứ thực hiện đề án (căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn); Tiêu chí xây dựng “ Tuyến phố ẩm thực” phải cụ thể thì việc xây dựng Đề án mới hiện thực, có tính khả thi cao, có hiệu quả khi tổ chức thực hiện. Đề nghị bổ sung các báo cáo khảo sát đánh giá: tác động về môi trường (tiếng ồn, rác thải, không khí, ánh sáng); tác động về kinh tế; tác động đời sống của nhân dân trong khu vực; nhu cầu giải quyết việc làm..Bổ sung các phương án cụ thể về Tuyên truyền, xây dựng bộ dụng cụ nhận diện thương hiệu áp dụng cho tuyến phố; phương án  về kiến trúc, không gian văn hoá; định hướng ngành    hàng; cơ chế vận hành quản lý; lộ trình cụ thể từng giai đoạn thực hiện để kịp thời điều chỉnh. Về kinh phí thực hiện cũng cần được quan tâm đến tính khả thi của Đề án…
Thay mặt Lãnh đạo UBND Quận, ông Hà Anh Tuấn phát biểu tiếp thu ý kiến các đại biểu, và sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn bổ sung, chỉnh sửa Đề án theo các nội dung các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu đã đóng góp tại hội nghị cho phù hợp hơn với tình hình thực tế.
Phát biểu tại hội nghị bà Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Quận đã phát biểu cảm ơn các ý kiến phản biện của các chuyên gia, các nhà khoa học, thành viên Ban tư vấn của Quận và các phường đã đưa ra nhiều ý kiến thiết thực đóng góp vào dự thảo Đề án, đồng thời đề nghị UBND Quận tiếp tục hoàn thiện Đề án theo góp ý của hội nghị nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết đạt hiệu quả như mong muốn.
                                                      Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020