Quận Long Biên phản biện xã hộị vào Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu KTXH, ANQP 6 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

22/06/2023 - 04:54 PM
Chiều ngày 22/6/2023 tại hội trường UBND phường Việt Hưng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-MTTQ-BTT ngày 14/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV, Phó chủ tịch UBND quận Long Biên; đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND quận; Thành viên Ủy ban MTTQ quận; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, thành viên 2 ban tư vấn Dân chủ pháp luật, Văn hóa xã hội của MTTQ quận. Chủ trì hội nghị là Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận.
Đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV, Phó chủ tịch UBND quận Long Biên trình bày dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP 6 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Sau gợi ý của phát biểu chủ trì hội nghị có 09 ý kiến cơ bản các ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo. Đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cám ơn, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo để trình HĐND quận tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023.
 
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020