Quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

02/12/2021 - 03:33 PM
Chiều ngày 01/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của UBND quận Long Biên.
Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ủy viên  Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; thành viên Ban tư vấn Dân chủ pháp luật, văn hóa xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Vũ Xuân Trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận.

Tại hội nghị, đa có 07 ý kiến của các đại biểu đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của UBND quận. Về cơ bản các đại biểu nhất trí nội dung báo cáo, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 diến biến phức tạp nhưng cơ bản các chỉ tiêu đều đạt, báo cáo có nhiều số liệu và biểu số liệu kèm theo, có một số chỉ tiêu khó nhưng đạt vượt mức như thu ngân sách, dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động giảm đàn chăn nuôi trong khu dân cư...
Một số ý kiến tập trung công tác quản lý trật tự đô thị, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy, nâng cao chất lượng học trực tuyến, quan tâm hơn sản xuất nông nghiệp về đầu tư hạ tầng giao thông, hoạt động của hợp tác xã dịch vụ, xây dựng phương án lộ trình cụ thể phố chuyên doanh, phố đi bộ; lắp đặt thiết bị tách lọc dầu mỡ tại các nhà hàng kinh doanh ăn uống, trường học; rà soát nhà văn hóa tổ dân phố, đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa phường; quản lý tôn giáo...
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và trao đổi những nội dung đại biểu có ý kiến và khẳng định mặc dù năm 2021 có nhiều khó khăn do ảnh hưởng đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19 song dưới sự lãnh đạo của quận ủy, điều hành quyết liệt của UBND quận cơ bản các chỉ tiêu năm 2021 quận đều đạt và có một số chỉ tiêu khó đạt  và vượt; đồng thời dự báo thời gian còn lại của năm 2021 và năm 2022 tiếp tục còn nhiều khó khăn, để tiếp tục duy trì mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe Nhân dân và duy trì phát triển kinh tế xã hội đề nghị cả hệ thống chính trị cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa.
Phát biểu kết thúc hội nghị, chủ trì hội nghị khái quát nhóm nội dung các đại biểu phát biểu, sau hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sớm hoàn tất văn bản gửi UBND quận để tiếp tục hoàn thiện báo cáo phục vụ cho kỳ họp HĐND quận theo lịch đạt kết quả cao./.
 
Ngô Thanh Xuân
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020