Quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

25/06/2022 - 03:53 PM
Chiều ngày 24/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND quận; thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, thành viên 2 ban tư vấn Dân chủ pháp luật, Văn hóa xã hội của MTTQ Việt Nam quận.
Đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên phát biểu trao đổi
Đồng chí Bùi Dương – Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND quận trình bày Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, phát biểu gợi ý của chủ trì hội nghị.
Hội nghị có 8 ý kiến của 06 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, 01 ý kiến của Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; 01 ý kiến của Ban tư vấn văn hóa xã hội MTTQ Việt Nam quận, về cơ bản các ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo và có một số nội dung cụ thể: Một vài số liệu trong báo cáo và biểu phụ lục chưa khớp nhau như bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt buộc, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thực hiện kết luận 316 ...Thu ngân sách có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm trước; tiêu thoát nước khi có mưa to còn bất cập gây úng ngập cục bộ; Báo cáo đánh giá sâu hơn về sản xuất nông nghiệp; tồn tại chưa đề cập thực trạng quản lý trật tự đô thị, đánh số biển số nhà …
Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu kết luận hội nghị ghi nhận các ý kiến phát biểu tiếp thu, trao đổi của đồng chí Phó chủ tịch UBND quận tại hội nghị, giao cho thư ký tổng hợp các ý kiến phát biểu tại hội nghị và ý kiến bằng văn bản để chuyển UBND quận nghiên cứu hoàn thiện báo cáo trình HĐND quận tại kỳ họp thứ IV trong thời gian tới.
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020