Quận Long Biên tổ chức toạ đàm “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành”

26/08/2023 - 01:42 PM
Chiều ngày 25/8/2023, tại phòng họp số 02 Quận uỷ Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị toạ đàm Nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành”.
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 31/01/2023 của ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Long Biên về thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội và Chương trình số 01CTr/QU của Quận Uỷ Long Biên; Chương trình công tác của MTTQ quận Long Biên năm 2023; Kế hoạch số 53/KH-MTTQ-BTT ngày 06/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị toạ đàm Nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành” năm 2023
 
Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tóm tắt kết luận
Dự hội nghị có các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo Ban Dân vận Quận uỷ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, đại diện Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố.
Báo cáo toạ đàm của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đánh giá công tác chỉ đạo triển khai, kết quả công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn nghiệp vụ; kết quả công tác tổ chức phản biện xã hội, từ năm 2020 đến nay MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và phường đã tổ chức 120 hội nghị phản biện xã hội; lấy ý kiến bằng văn bản đối với 113 dự thảo các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, có 4.735 đại biểu tham dự với 650 ý kiến phát biểu đóng góp ý kiến.
Hạn chế việc gửi dự thảo văn bản phục vụ hội nghị phản biện còn chưa đảm bảo về thời gian, cần mở rộng nội dung đóng góp ý kiến, phản biện xã hội; huy động đội ngũ chuyên gia, nâng cao hơn nữa hoạt động của Ban tư vấn của quận, tổ tư vấn của phường, phân công chuẩn bị ý kiến phát biểu chu đáo hơn, tổng hợp đóng góp ý kiến bằng văn bản rõ nội dung góp ý kiến,… Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới gồm 08 nhóm nội dung.
Hội nghị có 09 ý kiến phát biểu toạ đàm (của 01 Ban đảng, 02 đoàn thể chính trị quận, 04 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, 02 Ban công tác Mặt trận) các ý kiến đều nhất trí với báo cáo đề dẫn và đề nghị thời gian tới quan tâm công tác tuyên truyền, cơ quan soạn thảo gửi dự thảo đảm bảo thời gian, mở rộng phạm vi nội dung phản biện xã hội, có cơ chế giám sát ý kiến phản biện, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ kinh phí phản biện xã hội…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận trân trọng cám ơn, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó trưởng ban Dân vận Quận uỷ, các đại biểu dự hội nghị và trao đổi về về xây dựng kế hoạch phản biện xã hội có trao đổi thống nhất và được phê duyệt, việc dự hội nghị phản biện xã hội của lãnh đạo UBND quận và cơ quan tham mưu xây dựng văn bản đầy đủ; Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận hoàn thiện báo cáo, kết quả hội nghị toạ đàm “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành” năm 2023.
Ngô Thanh Xuân
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020