Thanh Oai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Thanh Oai giai đoạn năm 2023- 2025

06/04/2023 - 03:45 PM

    Thực hiện kế hoạch số 15-KH/MTTQ-BTT, ngày 28/2/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai. Chiều ngày 5/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Thanh Oai giai đoạn năm 2023- 2025. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - UVBTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam  Thành phố; đồng chí  Đào Duy Tâm - Nguyên Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đồng chí lãnh đạo Chi cục trồng trọt, Chi cục bảo vệ thú y;  đồng chí Bùi Hoàng Phan - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế; Phòng Quản lý đô thị huyện; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
  Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - UVTV - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết trong những năm qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả thiết thực, bước đầu hình thành một số khu sản xuất tập trung, chuyên canh, kinh tế trang trại, kinh tế hộ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2022 cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chiếm 9,05%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 1800 tỷ đồng. Tuy nhiên sản xuất vẫn còn mang tính chất nhỏ lẻ, chưa dựa trên lợi thế thị trường, phát triển thiếu đồng bộ, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi sản phẩm còn hạn chế; các biện pháp và chính sách hỗ trợ thiếu tính tập trung vào các ngành hàng chủ lực, tổ chức sản xuất và tiêu thuản phẩm. Hình thức tổ chức sản xuất vẫn chủ yếu là hộ gia đình; kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại phát triển chậm, hoạt động hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được doanh nghiệp, quy mô hàng hóa nhỏ, chất lượng sản phẩm không đồng đều. Một số lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường.
     Với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao hiện đại, vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, có giá trị kinh tế cao, gắn với dịch vụ du lịch và xây dựng nông thôn mới; Đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân đồng thời phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái hữu cơ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, kinh tế tuần hoàn kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái thông minh, gắn với phát triển dịch vụ du lịch nông thôn, giáo dục trải nghiệm, tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn. Vì vậy việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2023 - 2025 là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.
     Đồng chí cũng đã gợi ý một số nội dung định hướng để các đại biểu tập trung phản biện đó là: Về bố cục nội dung tổng thể của kế hoạch, về mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến năm 2025, về định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về các giải pháp thực hiện, tính khả thi của các giải pháp, tính thực tiễn của các biểu số liệu.

Đồng chí  Đào Duy Tâm - Nguyên Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị
 
    Tại hội nghị đã có 9 ý kiến phát biểu phản biện, 5 đại biểu gửi ý kiến phản biện bằng văn bản. Các ý kiến tập trung vào việc xác định giai đoạn còn ngắn, cần điều chỉnh tên kế hoạch, cần phải có các chính sách hỗ trợ cụ thể của huyện đối với ngành nông nghiệp, cần bám sát các chỉ tiêu trong kế hoạch để đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, phải làm rõ tổng thể nông nghiệp của huyện Thanh Oai, huyện cần có quy hoạch cụ thể diện tích vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với từng loại cây con cụ thể…
    Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đồng chí Bùi Hoàng Phan - Bí thư Huyện ủy Thanh Oai đã nhấn mạnh: Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2023 - 2025 là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Vì vậy cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao hiện đại,vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, có giá trị kinh tế cao, gắn với dịch vụ du lịch và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân đồng thời phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân. Đại diện lãnh đạo UBND huyện đồng chí Nguyễn Trọng Khiển - UVTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia phản biện xã hội của các chuyên gia, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, huyện và xã. Đồng thời UBND huyện sẽ tiếp nhận các ý kiến tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại hội nghị phản biện này để chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo kế hoạch và ban hành để kế hoạch sớm đưa vào triển khai trong thời gian sớm nhất.
 
Nguyễn Thị Vinh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020