Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phản biện xã hội đối với Dự thảo “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận năm 2023”

12/12/2022 - 03:11 PM
Sáng ngày 12/12/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận năm 2023”.
Dự, chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Trương Văn Học- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Theo Báo cáo của UBND huyện trình bày tại Hội nghị, Huyện tập trung rà soát các tiêu chí theo Nghị quyết 26, Nghi quyết 27. Kết quả, đối với các tiêu chí huyện lên quận, Huyện đã đạt 28/31 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chưa đạt (trong đó có 2 tiêu chí thuộc nhóm tiêu chuẩn về hệ thống công trình hạ tầng xã hội, 01 tiêu chí thuộc nhóm tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật đô thị). Đối với các tiêu chí xã lên phường, theo hiện trạng có 08/18 tiêu chí/ tiêu chuẩn đã đạt, 10/18 tiêu chí chưa đạt và 02/22 xã đáp ứng tiêu chuẩn thành phường. Theo Nghị quyết 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND huyện đã xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính, xin ý kiến các cơ quan cấp trên. Sau sắp xếp, Huyện sẽ có 16 đơn vị hành chính cấp xã; có 11/18 tieu chí đã đạ; 07/18 tiêu chí chưa đạt; 08/16 xã đạt tiêu chuẩn thành lập phường; 08/16 xã chua đạt do chua đảm bảo cân đối thu chi ngân sách.
Bên cạnh đó, Huyện cũng gặp một số khó khăn trong công tác xây dựng Huyện trở thành quận. Đó là: theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, chỉ có một phần địa giới hành chính huyện Gia Lâm năm trong khu vực dự kiến phát triển đô thị, còn lại vẫn là khu vực nông thôn. Tiêu chí cân đối thu chi ngân sách rất khó  để hoàn thành và hiện nay một số tiêu chí theo Nghị quyết số 26, 27 vẫn chưa thống nhất được phương pháp tình toán, đặc biệt các chỉ tiêu như tiêu chí Mức tăng trưởng kinh tế 3 năm gần nhất và tiêu chí tỷ trọng CN-XD-TMDV trong cơ cấu kinh tế, tiêu chí Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị và tiêu chí CSHT thương mại, tiêu chí tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị.
Năm 2023, Huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành để hoàn thiện việc rà soát các tiêu chí; phấn đấu đến hết năm 2023, hoàn thành việc xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục củng cố, duy trì các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt tiêu chuẩn thành lập quận, thành lập phường, trong đó tập trung phối hợp với các Sở, ngành kiến nghị Thành phố, Bộ, ngành liên quan về các nội dung khó khăn, vướng mắc.
 
Đồng chí Hoàng Anh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tại Hội nghị
Với tinh thần thẳng thắn, Hội nghị đã có 10 ý kiến đóng góp đối với Dự thảo và các ý kiến phản biện đều có sự lập luận, phân tích khoa học, chặt chẽ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đại biểu tham gia phản biện. Về cơ bản, các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất với các nội dung của Dự thảo “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận năm 2023” và tập trung đóng góp ý kiến làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Cụ thể, ông Phùng Xuân Việt - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng nêu ý kiến cần xây dựng phương án cụ thể trong việc sắp xếp cán bộ sau sát nhập xã, phương án xây mới và sử dụng các cơ sở vật chất hiện có để tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí, tên gọi của địa phương sau sát nhập và truyền thống văn hóa. Ông Nguyễn Văn Đà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đa Tốn nêu ý kiến về tiêu chí Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị và tiêu chí CSHT thương mại trên địa bàn còn có những khó khăn mang tình đặc thù hay việc xây dựng phương án tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho người dân khi xã trở thành phường và việc cần thí điểm hoạt động theo chính quyền điện tử để nhân rộng trong toàn huyện khi trở thành quận. Các đồng chí phòng, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo xã, thị trấn đã nêu lên các ý kiên phản biện về quy hoạch, cân đối thu chi ngân sách thực hiện lâu dài cần tập trung thu thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, đẩy mạnh phát triển du lịch kết nối.
Đồng chí Trương Văn học - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã cung cấp thêm thông tin và làm rõ những vấn đề liên quan đến việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong công tác xây dựng Huyện thành quận, xã thành phường.
Phát biểu Kết luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Hoàng Anh Tú trân trọng ghi nhận các ý kiến tham gia tại Hội nghị và tổng hợp để trình trong kỳ họp HĐND huyện sắp, cũng như sẽ tham mưu UBND huyện xem xét, điều chỉnh cho phù hợp theo các ý kiến mà Hội nghị đã tham gia đóng góp nhàm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận năm 2023./.
Ngọc Minh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020