Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019.

22/08/2019 - 06:55 PM
Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh năm 2019, sáng ngày 21/8/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2019. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ TP; Nguyễn Văn Chức – nguyên UVTT, nguyên Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; Trần Văn Xuân – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban TTND các xã, thị trấn; các đồng chí Phó Trưởng Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đồng chí Nguyễn Văn Chức – nguyên UVTT, nguyên Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung công tác TTND, GSĐTCCĐ tại lớp tập huấn.
Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Chức – nguyên UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hướng dẫn  nghiệp vụ  công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2019, với nội dung: Nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của Ban TTND theo Luật Thanh tra 2010, Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND; Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã, phường, thị trấn; các hoạt động thực tiễn trong công tác TTND, GSĐTCCĐ trên địa bàn TP Hà Nội.      
Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCCĐ  năm 2019, các học viên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác TTND, GSĐTCCĐ ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác TTND, GSĐTCCĐ và phổ biến pháp luật để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, kịp thời phát hiện kiến nghị với chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu các mô hình điểm, cách làm hay để rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong hệ thống Mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, nhằm tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các chương trình văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở các địa phương. các đại biểu đã chú ý lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các kiến thức do giảng viên truyền đạt, khi về hoạt động thực tế tại địa phương sẽ triển khai công tác đạt hiệu quả thiết thực.
                                                                   Lê Đình Khoát

Các tin tức khác

Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

10/09/2022 - 60 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020