Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND huyện

25/11/2022 - 04:19 PM
Chiều ngày 24/11/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Chí Hoà - UVTV, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các phòng ban chuyên môn của UBND huyện và thành viên Ban Tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Ông Trịnh Xuân Hương - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, đã có 6 đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp và 02 đại biểu đóp góp ý kiến bằng văn bản vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội năm 2023 của UBND huyện. Tất cả các đại biểu đều cho rằng bản dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 so với các năm trước có nhiều tiến bộ hơn. Bố cục hợp lý, văn phong ngắn gọn nhưng đầy đủ và xúc tích, nội dung phong phú được trình bày khúc triết xuất phát từ thực tế và dựa trên cơ sở khoa học. Báo cáo được chia thành 2 phần chính, từng phần có số liệu cụ thể, được tổng hợp từ thấp đến cao, đã nêu bật được kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND huyện, bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, Uỷ ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành bám sát vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chủ trương, cơ chế, chính sách của Thành phố, vừa tập trung chỉ đạo điều hành sát sao trên tất cả các lĩnh vực, vừa tích cực phòng chống dịch Covid-19 nên nền kinh tế huyện nhà ổn định, an sinh xã hội đảm bảo, cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm, bộ mặt nông thôn mới có nhiều đổi mới, an ninh, quốc phòng giữ vững. Căn cứ vào kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022 thì phần dự báo khả năng thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 hoàn toàn có khả năng thực hiện được.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, các đại biểu thẳng thắn góp ý một số tồn tại hạn chế và bổ sung những chỉ tiêu còn thiếu như tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, THPT và tỷ lệ học sinh trúng tuyển Đại học, tỷ lệ số người dân/ giường bệnh, số lượng bác sĩ/ nghìn dân, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch đưa ra còn cao như tiêu chí về môi trường, nước sạch, đề nghị cải tại, nâng cấp đường lưới điện, lĩnh vực quản lý đất đai, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Chí Hoà - UVTV, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu tại Hội nghị. Các bác trong Ban Tư vấn đã nghiên cứu rất kỹ bản Dự thảo và đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tế, có tính khả thi cao. Đồng chí cũng tiếp thu một số những tồn tại, thiếu sót và sẽ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện vào bản báo cáo phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND huyện.
Đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp thu, đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia ý kiến đóng góp, bổ sung, xây dựng để hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu gửi UBND huyện xem xét, chỉnh sửa và hoàn thiện bản dự thảo.
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020