Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức Kiểm tra việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú năm 2022

25/05/2023 - 06:15 PM
Từ ngày 23/5/2023 đến ngày 25/5/2023 Đoàn Kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú xuyên đã tổ chức kiểm tra việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú năm 2022 tại xã (Chuyên Mỹ, Minh Tân, Phú Yên).
Tại các xã, Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do Bà Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn; các Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Đảng Ủy- HĐND- UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn trong xã.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã Báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú năm 2022; cung cấp đầy đủ văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn; có Nghị quyết triển khai thực hiện của Cấp ủy, của Mặt trận Tổ quốc về công tác giám sát và nhận xét cán bộ, đảng viên nơi cư trú. Đảng ủy xã quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn của Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy đến cán bộ chủ chốt của xã; Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quát triệt tới cán bộ, hội viên đoàn viên và nhân dân; đồng thời triển khai thực hiện gắn với xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm
Đ/c Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên phát biểu tại buổi kiểm tra
 
Đ/c Trương Đại Dương –HUV, Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra
Đ/c Nguyễn Văn Soạn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Yên phát biểu
tại buổi kiểm tra
Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo xã, thôn cũng đã tập trung làm rõ một số nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và nhận xét cán bộ, đảng viên nơi cư trú; Giám sát danh sách đảng viên đang công tác đầu năm, danh sách bổ sung đảng viên mới được giới thiệu về sinh hoạt. Thôn tổ chức hội nghị có đầy đủ Ban Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, đại diện tổ an ninh, đội sản xuất, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ Nhân dân tự quản cùng ý kiến về sự gương mẫu của từng Đảng viên, sự chấp hành chính sách pháp luật, qui định của địa phương cũng như thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của gia đình đảng viên để giám sát, nhận xét có hiệu quả; Trong năm qua xã Chuyên Mỹ đã giám sát, xác nhận Đảng viên cư trú, xã Minh Tân đã giám sát, xác nhận 112 Đảng viên cư trú , xã Phú Yên đã giám sát, xác nhận 79 Đảng viên cư trú
Kết luận buổi Kiểm tra, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; việc quán triệt triển khai thực hiện của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú. Đồng thời, đề nghị xã trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện công tác giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú và MTTQ, các đoàn thể chính trị xã, thôn cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đảm bảo việc nhận xét đối với đảng viên cư trú hàng năm kịp thời, đảm bảo trung thực, khách quan
Theo Kế hoạch, từ nay đến ngày 05/6/2023, Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục kiểm tra việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú năm 2022 tại xã Nam Tiến, Phượng Dực, Nam Phong và thị trấn Phú Xuyên./.
Nguyễn Duy Thanh
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020