Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội

23/06/2022 - 02:18 PM
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Thanh Trì đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 30 hội nghị tuyên truyền phổ biến về Luật nghĩa vụ quân sự, Luật đất đai, luật bảo hiểm và phòng chống dịch bệnh. Phối hợp tổ chức 17 hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở, trình Quốc hội khóa XV thông qua. Bám sát nhiệm vụ chính trị  của huyện và Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT- UNTVQH14-CP-DDCTUBTWWMTTQVN, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN ban hành và Kế hoạch số 81/KH - MTTQ- BTT, ngày 05/11/2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện về “Thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì giai đoạn 2021 -2025” và kế hoạch 101/KH-MTTQ -BTT, ngày 14/3/2022 về “Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2022” . Mặt trận tổ quốc phối hợp tổ chức 18 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân (02 hội nghị cấp huyện, 16 hội nghị cấp cơ sở). Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện trực tiếp và cử cán bộ tham gia 24 cuộc giám sát về các nội dung như: việc vận động, quản lý các loại quỹ; công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; công tác giải phóng Mặt bằng; thực hiện đề án xây dựng chợ; an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh... MTTQ huyện tổ chức 02 hội nghị quán triệt về chuyên đề toàn khóa học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về“ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiêm quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”cho 690 lượt cán bộ Mặt trận các cấp. Tập huấn nâng cao kiến thức về giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với “Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy và các hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp đồng thời tổng hợp và phản ánh kịp thời kiến nghị thắc mắc của cử tri tạo lòng tin trong nhân dân. Tổ chức  hội nghị phản biện đối với 03 đề án của UBND huyện và báo cáo phát triển kinh tế của các xã, thị trấn (cấp huyện 3 Hội nghị). Cấp xã, thị trấn tổ chức 16 hội nghị phản biện 03 Đề án sau: Đề án“Tăng cường sàng lọc bệnh, tật bẩm sinh, di truyền ở trẻ em nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện thanh trì giai đoạn 2022-2026”; Đề án “Đầu tư trang thiết bị ứng dụng CNTT, tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại trên địa bàn huyện Thanh Trì giai đoạn 2022- 2026”; Đề án“Nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn về sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn huyện thanh trì giai đoạn 2022- 2026” thu hút 50 ủy viên mặt trận và các thành viên mặt trận, tổ tư vấn góp phần thành công 03 Đề án trình HĐND huyện khóa XX thông qua tại kỳ họp thứ 6.
Đ/c Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phát biểu định hướng nội dung phản biện các Đề án
Phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện tặng 2.756  xuất quà, trị giá 1tỷ 233 triệu đồng 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết; tặng 306 xuất quà tới các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá  357,7 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho hộ đặc biệt khó khăn xã Thanh Liệt với 02 chiếc xe máy trị giá 35 triệu đồng  để chuyển đổi nghề ổn định cuộc sống. Khảo sát và hỗ trợ 350 triệu đồng xây sửa 8 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo góp phần góp phần nâng cao tiêu chí nông thôn mới để Huyện ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.
 
                                          Bùi Thị Phương Hoa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020