Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với Dự thảo “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) quận Đống Đa”

04/12/2020 - 04:03 PM
Sáng ngày 04/12/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) quận Đống Đa.        
Dhội nghị có các đồng chí: Chu Tuấn Anh - QUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phạm Thị Trinh - QUV, Trưởng phòng Kinh tế Quận; đại diện HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các thành viên Ban tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường.
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Trinh - QUV, Trưởng phòng Kinh tế quận trình bày tóm tắt Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) quận Đống Đa”; có 06 ý kiến phát biểu trực tiếp và 04 ý kiến bằng văn bản của các đại biểu tham dự gửi về Ban tổ chức hội nghị. Về cơ bản các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất cao với các nội dung được đưa ra trong Dự thảo Kế hoạch, đánh giá Ban soạn thảo đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Một số ý kiến đóng góp về nội dung dự thảo Kế hoạch như:  Về đánh giá tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020) cần bổ sung những ảnh hưởng trong nước về các mặt như nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát cao, nợ công nhanh, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh…; về phát triển kinh tế cần phân tích thêm năng lực đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn như: cần xem lại kết quả chuyển dịch kinh tế đến năm 2020, tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; việc xây dựng và quản lý đô thị một số chỉ tiêu được đánh giá theo quy định trong quy hoạch xây dựng ví dụ cây xanh, tỷ lệ số lượng sân chơi, công viên, về nước sạch; về vệ sinh môi trường, ý thức phân loại rác của người dân đạt tỷ lệ bao nhiêu; công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất cần nhận xét về nhận thức, ý thức của cán bộ quản lý trong việc quản lý đất đai; về văn hóa xã hội cần có dẫn chứng thể hiện tạo sinh kế cho người dân, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản; về giáo dục cần làm rõ chất lượng đào tạo đã đổi mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập, cần làm rõ bài học kinh nghiệm… Về kế hoạch phát triển kinh tế 2021-2025 để thực hiện được trước hết là phải có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, sau đó là năng lực quản lý đáp ứng việc điều hành theo công nghệ thông minh… Về các khâu đột phá mới nêu lên yêu cầu, cần nêu giải pháp để thực hiện trong 5 năm, 10 năm khắc phục 4 nguyên nhân chủ quan nhằm đưa quận Đống Đa đạt một số tiêu chí thông minh, hiện đại.
Đồng chí Chu Tuấn Anh - QUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Chu Tuấn Anh - QUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cảm ơn các đại biểu đã đóng góp những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc vào dự thảo Kế hoạch; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ tổng hợp và chuyển các ý kiến đóng góp, phản biện về UBND quận, Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình kỳ họp HĐND quận. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị MTTQ Việt Nam 21 phường, các thành viên Ban tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục có nhiều đóng góp ý kiến trong quá trình hoàn thiện Kế hoạch./.
                                         Ủy ban MTTQ quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020