Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với Dự thảo “Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, AN- QP năm 2022 và Kế hoạch phát triển KT-XH, AN- QP năm 2023”

15/12/2022 - 04:59 PM
Sáng ngày 15/12/2022, tại phòng họp tầng  2 trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với Dự thảoBáo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, AN- QP năm 2022 và Kế hoạch phát triển KT-XH, AN- QP năm 2023”. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Huệ - UVTV, Chủ tịch LĐLĐ Quận; Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, PCT UBND Quận; Nguyễn Trường An - Phó Ban Dân vận Quận ủy; Nguyễn Minh Hùng - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy; Đào Thị Minh Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; đại diện Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Văn phòng Quận ủy - HĐND - UBND, các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND Quận, cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tham gia phản biện xã hội, các vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, trưởng các đoàn thể Quận…
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận tiếp thu ý kiến tại Hội nghị phản biện
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận trình bày Dự thảoBáo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, AN- QP năm 2022 và Kế hoạch phát triển KT-XH, AN- QP năm 2023”. Đã có 08 ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu tham dự. Về cơ bản các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất đánh giá cao các nội dung kết quả được đưa ra trong Báo cáo, dung lượng báo cáo khá dầy, có kết cấu tương đối phù hợp, được đầu tư xây dựng kỹ càng, nghiêm túc với nội dung đầy đủ, bao quát các hoạt động của Quận trong năm 2022, đồng thời đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2023. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng: Báo cáo cần bổ sung thêm những nội dung cụ thể, gắn liền với đặc thù của quận Đống Đa;  Đa số các ý kiến đều cho rằng báo cáo còn dài, cần nghiên cứu cô đọng lại, nên rút gọn những phần viện dẫn, con số nên tạo thành nhóm để đưa vào phần phụ lục kèm theo.
 Bảng kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH thực hiện năm 2022 thiếu nội dung quan trọng: Dịch vụ kinh doanh, du lịch, xây dựng…Cần có bảng tổng hợp các chỉ tiêu của năm 2023. Về một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cần nêu cụ thể, có lộ trình rõ ràng để dễ kiểm tra giám sát. Lĩnh vực y tế, văn hóa thể thao, trường học viện dẫn hơi nhiều so với các lĩnh vực khác là : Thu ngân sách, thuế, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng… Về công tác phòng chống dịch Covid-19, trong phần đánh giá cần nhấn mạnh khẳng định rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của TW, Thành phố với phương châm “Chống dịch như chống giặc” do đó đã đạt kết quả, kiểm soát được dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế, đóng góp to lớn vào kết quả chung của Thành phố. Trong Dự thảo Báo cáo cũng cần thể hiện rõ hơn vai trò của cả hệ thống chính trị và các phường cũng như nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện các mặt công tác của quận. Đề nghị bổ sung thêm các kết quả phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với khẩu độ của báo cáo…
Thay mặt Uỷ ban nhân dân Quận, đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận đã phát biểu cảm ơn, tiếp thu các ý kiến phản biện xã hội của MTTQ quận, đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan.
                                                      Ủy ban MTTQ quận Đống Đa
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020