Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng kiểm tra, khảo sát công tác MTTQ các phường

17/09/2022 - 03:50 PM
Thực hiện kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 08/8/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng về việc kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 kết hợp kiểm tra, giám sát theo chuyên đề năm 2022; Từ ngày 23/8 đến ngày 16/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tiến hành kiểm tra, khảo sát tại 9 phường: Nhanh Nhàn, Quỳnh Mai, Minh Khai, Thanh Lương, Trương Định, Phạm Đình Hổ, Đồng Nhân, Bách Khoa, Bạch Đằng.
Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Xuân Diệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm trưởng đoàn; tham dự đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện phòng Tài chính & Kế hoạch, liên đoàn lao động, hội liên hiệp phụ nữ quận, Cụm trưởng và cụm phó cụm thi đua của đơn vị được kiểm tra. Thành phần tiếp đoàn của phường có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ, đại diện 2 - 3 Trưởng ban CTMT phường và cán bộ phụ trách kế toán, thủ quỹ của UBND phường. Đoàn đã lắng nghe những ý kiến trao đổi của các thành viên trong phường về những khó khăn vướng mắc cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công việc.
Tại các buổi kiểm tra, các phường báo cáo kết quả công tác mặt trận trong năm 2020, 2021 và 8 tháng đầu năm 2022. Tập trung chủ yếu vào các nội dung: Tình hình triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát của thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; Tình hình triển khai nhận xét đối với đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thường xuyên sinh hoạt nơi cư trú; công tác xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" và các Quỹ “An sinh xã hội” …
 Đối với công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Vì Người nghèo” và các loại quỹ An sinh xã hội, đoàn kiểm tra đánh giá các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, có sổ sách ghi chép đầy đủ, chỉ tiết các cuộc vận động và có phiếu thu, chi rõ ràng. Các phường đã thu nộp số tiền vận động được của quỹ “Vì biển đảo”, “Sóng và máy tính cho em”… về tài khoản của MTTQ Quận. Đối với quỹ “Vì người nghèo”,  MTTQ các phường đã thực hiện đúng theo Quy chế vận động và quản lý quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 của Đoàn Chủ tịch ủy ban TW MTTQ Việt Nam đảm bảo thu chi hợp nhất, chi đúng người, đúng đối tượng, có quyết định chi rõ ràng.
Qua kiểm tra, giám sát, đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã xây dựng báo cáo theo đề cương; chuẩn bị đầy đủ các văn bản lưu và các loại sổ sách liên quan để phục vụ công tác kiểm tra; thành phần tham dự hội nghị kiểm tra đúng theo kế hoạch. MTTQ Việt Nam các phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên các cấp đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng nhận thấy chất lượng các cuộc vận động ở một số đơn vị còn chưa cao, công tác tuyên truyền còn hạn chế. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân và dư luận xã hội ở một số cơ sở có lúc, có nơi còn thiếu chủ động. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa có sự đồng đều giữa các phường; Việc tổ chức giám sát phản biện xã hội ở cơ sở chưa nhiều, hiệu quả chưa cao.
Phát biểu kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Diệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong quận trong thời gian qua, nêu ra một số bất cập, hạn chế trong quá trình hoạt động công tác Mặt trận của phường. Đồng thời, đề nghị MTTQ các cấp trong quận tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân phản ánh kịp thời đến các ngành chức năng quan tâm giải quyết; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương... Đối với các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đề nghị MTTQ các phường đối chiếu, so sánh các chỉ tiêu và đề ra phương hướng triển khai trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.
Quỳnh Nguyễn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020