Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng của cộng đồng năm 2022

18/08/2022 - 04:38 PM
Sáng ngày 18/08/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra Nhân dân và ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022.
Dự lớp tập huấn có 250 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, thành viên Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) và cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Đ/c Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội truyền đạt tại lớp tập huấn.
Các học viên đã được nghe ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản về chuyên đề hoạt động giám sát của ban Thanh tra Nhân dân và ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Nội dung tổ chức và hoạt động của Ban TTND theo Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND; Nội dung tổ chức và hoạt động Ban GSĐTCCĐ theo Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, trong đó nội dung về giám sát đầu tư của cộng động được tập trung tại chương 8 của Nghị định; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp, giúp cho các cán bộ Mặt trận quận và cơ sở, thành viên các Ban TTND GSĐTCCĐ có thêm nhiều kiến thức bổ ích để áp dụng vào thực tiễn công tác.
                                                          Quỳnh Nguyễn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020