Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của quận Hai Bà Trưng

30/11/2022 - 03:18 PM
Ngày 29/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội, góp ý dự thảo “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” của UBND Quận trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND quận cuối năm 2022.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Phúc - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; bà Nguyễn Xuân Diệp - Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam quận, thành viên các Ban tư vấn Dân chủ - pháp luật, Kinh tế - xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường.
Đồng chí Nguyễn Xuân Diệp - Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận điều hành hội nghị
Tại hội nghị có 06 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp và có 02 ý kiến gửi bằng văn bản thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đều thể hiện quan điểm thống nhất, đánh giá cao dự thảo báo cáo có bố cục chặt chẽ, trình tự khoa học, được trình bày rõ ràng, cụ thể, chi tiết, phân tích, đánh giá sâu. Nội dung trình bày theo các mặt công tác, có các số liệu thống kê làm rõ kết quả đã đạt được trong năm 2022, so sánh với năm 2021, so sánh với chỉ tiêu Thành phố và HĐND quận giao. Về kết quả thực hiện của dự thảo báo cáo cơ bản đã nêu được những kết quả cụ thể, đánh giá đúng những nhiệm vụ đã thực hiện tốt và chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND quận đã đề ra mục tiêu tổng quát, 22 chỉ tiêu, 05 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các ý kiến cơ bản đồng tình.
Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị báo cáo cần điều chỉnh, bổ sung một số số liệu về công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, công tác giáo dục -  đào tạo, công tác an sinh - xã hội, y tế, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính… Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung một số giải pháp vào phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 của quận Hai Bà Trưng.
Phát biểu với hội nghị, đồng chí Phan Văn Phúc - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị; đồng thời trao đổi một số nội dung các đại biểu quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của UBND Quận.
Quỳnh Nguyễn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020