Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức phản biện xã hội, góp ý báo cáo của UBND quận 6 tháng đầu năm 2023

02/06/2023 - 06:07 PM
Chiều ngày 01/6/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phản biện xã hội, góp ý dự thảo của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Đỗ Phương Nga - Quận ủy viên, Trưởng phòng tài chính - kế hoạch quận, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND quận, Ban pháp chế HĐND quận, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam quận, thành viên các Ban tư vấn Dân chủ - pháp luật, Kinh tế - xã hội, tổ dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; một số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường.

{C}1.     {C}Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị
Sau phần phát biểu khai mạc đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Diệp - Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt lãnh đạo UBND quận phát biểu nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, sự điều hành, quản lý năng động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND Quận cùng sự nỗ lực của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cộng đng doanh nghiệp trên địa bàn, Quận đã triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế của Quận, các chỉ tiêu kinh tế đều có tín hiệu khả quan. Quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được duy trì tốt. Công tác quản lý trật tự xây dựng cũng đã từng bước đi vào nề nếp, đạt được kết quả tích cực. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Đã tổ chức, vận hành không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận đảm bảo hoạt động từng bước đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, nhiều hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí được quận tổ chức tại đây đã thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Công tác giáo dục được quan tâm đúng hướng, đã hoàn thành việc sáp nhập 6 trường mầm non, mẫu giáo thành 3 trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. An sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, đối tượng gặp khó khăn, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ nhà nước tới người dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm túc. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thc hiện tốt công tác phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
Tại hội nghị, có 9 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp và 7 ý kiến gửi bằng văn bản thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đều thể hiện quan điểm thống nhất, đánh giá cao dự thảo báo cáo có bố cục chặt chẽ, trình tự khoa học, được trình bày rõ ràng, cụ thể, chi tiết, phân tích, đánh giá sâu. Nội dung trình bày theo các mặt công tác, có các số liệu thống kê làm rõ kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, so sánh với cùng kỳ năm 2022, so sánh với chỉ tiêu Thành phố và HĐND quận giao. Về kết quả thực hiện của dự thảo báo cáo cơ bản đã nêu được những kết quả cụ thể, đánh giá đúng những nhiệm vụ đã thực hiện tốt và chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các ý kiến cơ bản đồng tình.
Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị báo cáo cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ một số nội dung, số liệu về công tác công tác quản lý trật tự đô thị, công tác giáo dục - đào tạo, công tác an sinh - xã hội, y tế, công tác an ninh - quốc phòng,… Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung một số giải pháp vào nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, đề nghị quận tiếp tục quan tâm đầu tư một số dự án, phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng, các mô hình thể dục thể thao quần chúng, quan tâm chỉ đạo các phường thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025 v.v…
Thay mặt chủ tọa hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Diệp đã tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các thành viên MTTQ quận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ tổng hợp và gửi tới lãnh đạo UBND quận và cơ quan tham mưu soạn thảo để tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo báo cáo trước khi trình HĐND quận tại kỳ họp thứ 8 diễn ra vào ngày 14 và 15/6/2023.
Nguyễn Hiền Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020