Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tập trung nâng cao chất lượng phản biện xã hội

10/12/2022 - 03:40 PM
Chiều ngày 07/12/2022 tại trụ sở quận Tây Hồ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị phản biện xã hội tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND quận khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khuyến – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Trần Quang Đạo - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và đại diện các sở Tài chính, Sở kế hoạch đầu tư, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ  2019 – 2024, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên quận, lãnh đạo phòng kinh tế, tài chính – kế hoạch, thống kê, Chi cục Thuế, Chánh văn phòng HĐND – UBND quận và các chuyên gia đến từ các phường trên địa bàn quận.
Sau khi nghe đồng chí Đỗ Hùng Vương – Quận ủy viên, Trưởng phòng tài chính – kế hoạch quận tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2022, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã định hướng những nội dung cần tập trung tham gia ý kiến.
Tại hội nghị, đã có 15 bài và ý kiến phát biểu trực tiếp các ý kiến phát biểu trên cơ sở thực tiễn tại địa phương đã đánh giá năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới, Dịch Covid 19 vẫn còn tiếp diễn và chứa ẩn nhiều rủi ro. Tất cả những khó khăn, thách thức đó đều ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và quận Tây Hồ. Trong khi đó, nguồn thu của Quận tập trung chủ yếu vào khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh nên sự tác động tiêu cực đó ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách quận.
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Đạo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2023. Các ý phản biện xã hội tại hội nghị là cơ sở để Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tổng hợp, xây dựng văn bản gửi UBND quận hoàn thiện để trình kỳ họp thứ 9, HĐND quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hoàng Hương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020