Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp

20/09/2019 - 08:45 PM

Chiều 20-9, sau 3 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tới dự bế mạc đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của trung ương; đại biểu một số cơ quan ngoại giao tại Hà Nội…

Phát huy vai trò của nhân dân

Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, qua các phiên làm việc của đại hội, đã có 107 ý kiến phát biểu; trong đó, có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 trung tâm thảo luận.

Ngoài ra, còn nhiều ý kiến được gửi bằng văn bản tới đại hội. Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích, làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn Chủ tịch tiếp thu đầy đủ, đồng thời đề nghị đại hội giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX bổ sung, hoàn thiện trong văn kiện và cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới; kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc giải quyết theo thẩm quyền.

Thay mặt Chính phủ phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã thông tin khái quát tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức đặt ra và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, ngoài công việc có tính chất then chốt là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong bối cảnh Chính phủ đang chủ trương xây dựng Chính phủ, chính quyền thân thiện, kiến tạo, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, với chủ thể trung tâm là người dân và doanh nghiệp, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng quan trọng.

Đặt mục tiêu trọng tâm là hướng về người dân và những việc thiết thực cho người dân, Chính phủ đề nghị trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đồng hành với Chính phủ trong một số vấn đề lớn như: Xây dựng đồng thuận xã hội; tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng; tổ chức đa dạng các hoạt động đối ngoại nhân dân...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoàn thiện và thực hiện các cơ chế, chính sách, phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước; bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; khắc phục những hạn chế, bảo đảm tác dụng, hiệu quả thực chất trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo đồng thuận xã hội.

Quyết tâm thực hiện có kết quả, hiệu quả nghị quyết của đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng cho biết, hội nghị đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII đã tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX còn có 5 Phó Chủ tịch chuyên trách, 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Tại đại hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX đã ra mắt đại hội. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã phát biểu nhận nhiệm vụ và đọc Lời kêu gọi của đại hội.

Theo đó, trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội tin tưởng sâu sắc rằng: Với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Sau khi Thư ký đại hội trình bày dự thảo, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ triển khai ngay việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng kết quả đại hội; quyết tâm thực hiện có kết quả, hiệu quả nghị quyết của đại hội thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể và hoạt động thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Theo HNM

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 8.286 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020