Hoài Đức: MTTQ các cấp tích cực tham gia tổng rà soát đối với người có công với cách mạng

23/05/2014 - 06:13 PM

Căn cứ Hướng dẫn số 684/HD ngày 12/3/2014 của Bộ LĐTBXH và Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; Quyết định số 1739/QĐ- UBND ngày 01/4/2014 của UBND TP về thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn TP hai năm 2014 - 2015, trong tháng 4/2014, BCĐ huyện Hoài Đức đã chỉ đạo xã Minh Khai - đơn vị được chọn làm điểm của huyện tiến hành rà soát  việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC trên địa bàn xã (đã hoàn thành xong toàn bộ công tác cập nhật thông tin, lập biểu thống kê ...), báo cáo kết quả về BCĐ chương trình của huyện. Sau khi rút kinh nghiệm xã điểm, hiện, Hoài Đức đã triển khai việc rà soát  đến tất cả các xã còn lại, phấn đấu toàn huyện hoàn thành việc tổng rà soát trước tháng 7/2014.

Qua đánh giá rút kinh nghiệm ở xã Minh Khai, nét nổi bật là quá trình thực hiện tổng rà soát đều có sự tham gia của Ủy ban MTTQ các cấp. Tại mỗi thôn, xóm, cụm dân cư chia thành nhiều tổ do Trưởng ban Công tác Mặt trận phụ trách điều phối công việc. Cán bộ MTTQ được tập huấn nội dung cụ thể công tác, nên công tác tổng rà soát không có thiếu sót…

MTTQ tham gia cuộc tổng rà soát vừa đóng vai trò phản biện xã hội, vừa là cầu nối tới quần chúng nên thông tin thu được rất chính xác, phong phú, giúp cho quá trình xử lý tài liệu sau này dễ dàng, đạt hiệu quả cao./.

Phạm Sỹ Đạt

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020