Hội nghị phản biện vào dự thảo báo cáo và đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành Quận đến năm 2025

04/12/2019 - 12:48 PM
Sáng ngày 04/12/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam  huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị tham gia góp ý, phản biện xã hội vào dự thảo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ  năm 2020 và các dự thảo báo cáo đề án trình tại kỳ họp thứ XI, HĐND huyện khóa XIX.
Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Đức Quỳnh - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, thành viên 2 ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã.
 
Đ/c Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, cơ bản các đại biểu đều nhất trí đồng tình với dự thảo báo cáo và  có 8 ý kiến phát biểu trực tiếp đóng góp vào dự thảo, thể hiện rõ tinh thần xây dựng, trách nhiệm của các đại biểu, bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị UBND huyện điều chỉnh một số nội dung, số liệu trong dự thảo báo cáo về lĩnh vực phát triển kinh tế, đánh giá việc thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp sạch và nhân rộng mô hình tại các xã trên địa bàn, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các diện tích đã sử dụng ổn định lâu năm, đất giao trái thẩm quyền và sử lý tài chính về sử dụng đất không để thất thoát ngân sách cũng như tạo được nguồn thu cho các địa phương; về văn hóa – xã hôi đề nghị huyện đánh giá rõ việc phát triển giáo dục đại trà, giáo dục tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, …  
Về phương án triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành Quận đến năm 2025, đại đa số các đại biểu tán thành và đánh giá cao sự chuẩn bị các nội dung chi tiết của đề án UBND huyện sẽ trình trong kỳ họp 11 HĐND huyện sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12/2019. Bên cạnh đó, có một số ý kiến góp ý về vấn đề cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất  nhà văn hóa để phục vụ các nhu cầu thiết yếu tại cộng đồng dân cư, quan tâm hỗ trợ kinh phí kè hồ ao tại các thôn, xây dựng các điểm vui chơi cộng đồng, trồng cây xanh, đánh giá và nhân rộng mô hình y tế gia đình, nâng cao sức khỏe và mức sống cho đại bộ phận nhân dân, các địa phương hiện nay còn thiếu một s
ố tiêu chí cần được UBND huyện hỗ trợ đầu tư đảm bảo hoàn thành tiêu chí và giữ vững ổn định và phát triển tốt.  
Thay mặt lãnh đạo UBND huyện đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến cần làm rõ của các đại biểu tham dự hội nghị và xem xét bổ sung vào báo cáo, đề án trước khi trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11 được diễn ra vào trung tuần tháng 12/2019, đồng chí đề nghị trong thời gian tiếp theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ thành viên của Mặt trận tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tập trung vào các nội dung của đề án về phương án triển khai hoàn thiện các tiêu chí xã trở thành phường và phấn đấu huyện Thanh Trì thành Quận đến năm 2025./.
Nguyễn Thị Thắm -  MTTQ huyện Thanh Trì
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020