Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/06/2022 - 02:49 PM
Sáng 15/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đại diện Văn phòng HĐND Thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, lý luận, Ban Chủ nhiệm và thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số quận, huyện của Thành phố.
Hội nghị đã được nghe đại diện Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội - cơ quan tham mưu trình bày dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội.
 
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, thành viên các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhất trí cao về sự cần thiết của Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội. Các đại biểu đều cho rằng mức đề nghị tăng thu phí bảo vệ môi trường khoáng sản đang được khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay là 60% so với mức thu hiện hành là phù hợp, có sự đồng thuận của các đối tượng đang hoạt động khai thác khoáng sản. Mặc dù thành phố Hà Nội đã thu phí bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản nhưng so với những thay đổi về tình hình KT – XH, tốc độ, mức độ khai thác, nhu cầu vật liệu, giá cả vật liệu và tác động của dịch bệnh Covid-19… thì chưa tương xứng. Hiện nay, nhiều hoạt động khai thác khoáng sản ảnh hưởng ngày càng nhiều đến môi trường, môi sinh, đời sống của nhân dân. Vì vậy, việc điều chỉnh tăng mức phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoảng sản rất cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần giải quyết những bất cập hiện nay trong hoạt động khai khoáng, bảo vệ môi trường tốt hơn. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất không nên áp mức thu phí đồng đều đối với 8 loại khoáng sản mà tùy theo từng loại, mức độ khai thác, trữ lượng, mức độ khó khăn trong khai thác…để có mức thu phí bảo vệ môi trường riêng.
Đồng chí Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu cảm ơn và tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp xác đáng, toàn diện của các đại biểu. Nhấn mạnh những ý kiến, đóng góp đó sẽ là cơ sở để UBND TP bổ sung, hoàn thiện Dự thảo, đồng chí cũng giải trình, làm rõ hơn về phạm vi, cơ sở để xây dựng cách tính phí; tiếp thu các góp ý về căn cứ pháp lý cũng như thể thức văn bản, nội dung…để Nghị quyết có chất lượng, hiệu quả, có giá trị thực tiễn.
 
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu kết luận tại Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cảm ơn các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, các căn cứ pháp lý, cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn đều rất đầy đủ, tuy nhiên, cần dựa trên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố 13, Chương trình 05 của Thành ủy... làm căn cứ cho sự thay đổi về phí, mức phí. Về thể thức văn bản, đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp thu, hoàn thiện từ tên, bố cục, nội dung, sự thống nhất đồng bộ giữa các văn bản liên quan và phải rõ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức... Việc quy định mức phí ngoài đóng góp phần nhỏ ngân sách, còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; Ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp; Khuyến khích công nghệ khai thác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế những tác động tới môi trường... đề nghị, đối với mức tăng 8 loại khoáng sản, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị tiếp tục nghiên cứu chặt chẽ, khoa học, từ nhu cầu tới mức độ khan hiếm...để xác định mức tăng cho từng loại khoáng sản, tiến tới hạn chế khai thác các khoáng sản có tác động rất lớn rới sự phát triển của thành phố như cát, đất, đá...Bên cạnh đó, cần rõ trách nhiệm cơ chế quản lý và thẩm quyền chế tài xử lý vi phạm; Khuyến khích sử dụng vật liệu khác để thay thế khoáng sản làm vật liệu xây dựng cũng như đảm bảo cơ chế linh hoạt trong điều chỉnh tăng giảm mức phí...
 
Lê Hương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020