Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo về điều chỉnh bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận Ba Đình

20/04/2022 - 02:54 PM
Ngày 20/4/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Báo cáo về điều chỉnh bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận.
Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Dân vận Quận ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận, thành viên Ban tư vấn Dân chủ - pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường.
Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến phát biểu đóng góp vào dự thảo báo cáo. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình với dự thảo báo cáo, đánh giá cao kết quả thực hiện các dự án của quận trong thời gian qua, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, được người dân ủng hộ, tin tưởng. Về nội dung báo cáo, một số ý kiến đề nghị: Phần các nguồn vốn đầu tư cần được trình bày riêng và nên đưa thêm về khả năng nguồn vốn đầu tư cho các dự án. Các dự án sau khi đã được rà soát và đưa vào danh mục thì cần được thực hiện đồng bộ. Tại nhiều địa bàn dân cư có hệ thống hạ tầng cơ sở cần được cải tạo, sửa chữa nhưng chưa được đưa vào danh mục dự án bổ sung, đề nghị quận đưa thêm vào danh mục. Trước khi thực hiện triển khai các dự án cần có sự khảo sát cụ thể và tham khảo ý kiến tại các địa bàn, nhất là ý kiến của thành viên Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phường. Các dự án cần có sự ưu tiên gắn với sự phát triển tổng thể trên địa bàn quận.
Các ý kiến đã được lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận giải trình về một số nội dung liên quan đến việc khảo sát, tham khảo ý kiến của cơ sở, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư… Các ý kiến cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu đầy đủ, tổng hợp gửi về UBND quận, đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ đôn đốc, giám sát việc trả lời của UBND quận.
                                                                             C.Q.H

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020