Hội nghị phản biện xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của UBND huyện Đan Phượng năm 2020

04/12/2019 - 08:35 PM
Sáng ngày 04/12/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị phản biện xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của UBND huyện năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tất Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Thị Kim Oanh - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Thạc Hùng – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban tư vấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 
Đồng chí Nguyễn Tất Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị
Sau khi các đại biểu được nghiên cứu dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị tiến hành trao đổi, phát biểu ý kiến theo nội dung gợi ý của Ban Thường trực Ủy van MTTQ Việt Nam huyện, tại hội nghị đã có 9 lượt đại biểu phát biểu ý kiến. Các ý kiến phát biểu tập trung vào kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao; về công tác phòng, chống dịch; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác cải cách hành chính; công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển kinh tế tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy hoạch mở rộng và quản lý hoạt động của làng nghề; phân tích các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020 và đưa ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.
Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thạc Hùng – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến trao đổi của các đại biểu để bàn bạc, thống nhất xây dựng các chỉ tiêu sát thực và đưa ra các giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của huyện năm 2020; đồng thời trả lời, trao đối những ý kiến mà đại biểu quan tâm liên quan đến quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - văn hóa, an ninh quốc phòng của huyện trong những năm tiếp theo.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Oanh - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đồng chí đại diện cho các ban tư vấn, các phòng, ban, ngành chuyện môn của huyện, các đại biểu đại diện cho MTTQ các xã, thị trấn; đồng chí đề nghị Thường trực Huyện ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa thường trực HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để MTTQ huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.
 
                                                      Hữu Mạnh – MTTQ huyện Đan Phượng

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020