Huyện Ứng Hòa phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng năm 2021

08/12/2021 - 04:22 PM
Sáng 08/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Hiền - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Cao Mạnh Đồng – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Tư vấn phản biện xã hội huyện, đại diện lãnh đạo các phòng Kinh tế, Tài chính kế hoạch, Chi cục Thống kê, Phòng Tài nguyên môi trường, Văn phòng HĐND & UBND huyện, đại diện Lãnh đạo Ban kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đều cơ bản thống nhất với bản dự thảo báo cáo của UBND huyện. Với tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm, Hội nghị đã có 07 ý kiến tham gia góp ý phát biểu trực tiếp, phản biện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021, một số chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ năm 2022. Các ý kiến đều đánh giá cao bản dự thảo báo cáo được chuẩn bị đầy đủ hơn so với kỳ trước, kết cấu rõ ràng, đa số các nội dung là hợp lý. Tuy nhiên, cần có sự thống nhất về số liệu cho trùng, khớp về các biểu phụ lục; cần làm rõ hơn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội về thu, chi ngân sách, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa đúng hướng, làm rõ nguyên nhân? Thu nhập bình quân đầu người tăng mặc dù tình hình dịch Covid phức tạp, lý do tăng? Cần bổ sung thêm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong năm 2022. Các chỉ tiêu năm 2022 chưa rõ nghĩa như giảm số hộ nghèo, tỷ lệ hộ dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, tỷ lệ hộ dân được cung cấp hay sử dụng nước sạch, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận so nhu cầu người dân thấp…
Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiền - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến của các đại biểu và sẽ sớm chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo bản báo cáo để bảo đảm tính chính xác.
Đồng chí Cao Mạnh Đồng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu và kết luận Hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Mạnh Đồng - UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu toàn bộ ý kiến phản biện của các đại biểu. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về Thường trực HĐND và UBND huyện nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào Dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trước khi trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nghiêm Hòa


 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020