Quận Ba Đình tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào báo cáo kết quả đầu tư công năm 2021

15/12/2021 - 02:40 PM
Ngày 15/12/2021, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều chỉnh bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận.
Dự hội nghị có các đồng chí: Cồ Như Dũng – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; Đặng Duy Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận, thành viên Ban tư vấn Dân chủ pháp luật của MTTQ quận và một số chuyên gia tiêu biểu trong lĩnh vực kinh tế - đầu tư.
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác thực hiện đầu tư công trên địa bàn quận gặp không ít khó khăn. Một số dự án chậm tiến độ chủ yếu vướng mắc do công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo,c hỉ đạo của Quận ủy, sự đồng hành giám sát của HĐND, sự điều hành quyết liệt của UBND quận, công tác đầu tư xây dựng cho tất cả các nguồn vốn trên địa bàn quận cơ bản đáp ứng yêu cầu; công tác khảo sát, thiết kế dự án, giải ngân, quyết toán tiếp tục được kiểm soát. Công tác bố trí kế hoạch vốn đã cơ bản đáp ứng theo yêu cầu tiến độ thực hiện; việc thụ lý giải quyết thủ tục hành chính và xử lý, tháo gỡ vướng mắc, phát sinh bổ sung được giải quyết kịp thời, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Với kế hoạch do thành phố giao là 124 dự án với số vốn trên 300 tỷ đồng, hiện quận đã giải ngân trên 80% và dự kiến đến hết ngày 31/01/2022 sẽ giải ngân đạt 100%. Các dự án trên địa bàn quận đều thực hiện công khai, minh bạch và rất bài bản; hầu hết các nhà thầu đều thực hiện dự án theo đúng yêu cầu. Các dự án khi triển khai đều có sự vào cuộc của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường tham gia giám sát chặt chẽ và kiến nghị kịp thời khi có sai phạm, do vậy các dự án khi hoàn thành đều đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.
Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến phát biểu trực tiếp vào dự thảo báo cáo kết quả ước thực hiện đầu tư công năm 2021 của quận Ba Đình, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo báo cáo nhằm hoàn thiện báo cáo cũng như dự kiến kế hoạch cho năm 2022. Nhiều ý kiến kiến nghị khi triển khai các dự án cần thông báo tới các Ban Thanh tra Nhân dân phường biết và triển khai kế hoạch giám sát; bên cạnh đó cần chú trọng đến công tác bảo hành công trình sau khi đưa vào sử dụng.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Đặng Duy Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu các ý kiến phát biểu và đưa vào tổng hợp, báo cáo UBND quận chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo, trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận khóa XX.
                                                                             C.Q.H – MTTQ Ba Đình

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020