Quận Hai Bà Trưng tiếp đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lấy ý kiến cơ sở về việc kiện toàn, sắp xếp thôn, tổ dân phố

14/11/2019 - 04:22 PM
Chiều ngày 13/11/2019, tại trụ sở cơ quan, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tiếp đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lấy ý kiến cơ sở “Về việc kiện toàn, sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc TP Hà Nội trên cơ sở đề án của các quận, huyện, thị xã”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đại diện lãnh đạo các Ban Dân chủ - Pháp luật, Ban Tổ chức, một số thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đại biểu quận Hai Bà Trưng có các đồng chí: Nguyễn Quang Trung - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Quận ủy; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội của 4 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Phạm Đình Hổ, Ngô Thì Nhậm và một số Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị
 
Qua báo cáo và ý kiến của 09 đại biểu dự hội nghị cho thấy, về nội dung này, Quận Hai Bà Trưng đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 160-KH/QU ngày 7/10/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, kiện toàn tổ dân phố và bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”; Đề án số 08-ĐA/QU ngày 07/10/2019 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”; Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND quận về “tiếp tục kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”; Kế hoạch số 201/KH-UBND và Đề án số 1236/ĐA-UBND ngày 07/10/2019 của UBND quận về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2019-2021”…
20/20 phường đã lấy ý kiến của Nhân dân về việc thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ dân phố và thông qua Đề án tại kỳ họp HĐND phường vào cuối tháng 10 năm 2019; tỷ lệ đồng thuận của các hộ dân rất cao. Theo các đề án: Tổng số ban công tác Mặt trận trước khi sát nhập là 217 ban, sau khi sát nhập là 216 ban; Tổng số Tổ dân phố trước khi sát nhập là 760 tổ, sau khi sát nhập là 258 tổ. Bên cạnh đó, quận thực hiện hợp nhất 4 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ. Hợp nhất phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một số diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngô Thì Nhậm (từ số nhà 52 đến số nhà 214 Phố Huế), tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Phường Nguyễn Du. Hợp nhất phường Phạm Đình Hổ với phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm. Các phường tổ chức lập, niêm yết danh sách và lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, tỷ lệ đồng thuận của cử tri đạt từ 96,3 - 100%.
Các ý kiến của cơ sở cũng đã nêu một số khó khăn trong triển khai thực hiện như sau: Việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cần hoàn thành trước khi tổ chức Đại hội đảng bộ phường nên có ít thời gian tổ chức thực hiện. Sau sắp xếp, số hộ dân của mỗi Tổ dân phố tăng lên nên gặp khó khăn trong tổ chức hội họp vì không có địa điểm phù hợp; số lượng cán bộ, công chức phải giảm theo quy định trong khi tăng dân số, tăng địa bàn quản lý có tác động đến tâm tư của cán bộ. Đối với hệ thống MTTQ: Các phường vừa tiến hành tổ chức Đại hội MTTQ trong quý I năm 2019 nên việc kiện toàn lại các chức danh gây ảnh hưởng đến công tác cán bộ cơ sở. Việc bố trí, sắp xếp vị trí công tác và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ghi nhận các ý kiến của các phường, đồng chí cho rằng đây sẽ là một trong những nội dung để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổng hợp sau khi khảo sát thực tế tại một số quận, huyện để phục vụ cho hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP “Về việc kiện toàn, sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc TP Hà Nội trên cơ sở đề án của các quận, huyện, thị xã”.
Trà My - Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020