Quận Long Biên phản biện xã hội vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045”

21/05/2022 - 02:28 PM
Chiều ngày 20/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045”
Dự hội nghị có: Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND thành phố Hà Nội; bà Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; ông Vũ Xuân Trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; bà Lê Thị Hương – Trưởng phòng VHTT quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch UBND, công chức VHTT phường, thành viên 2 ban tư vấn dân chủ pháp luật, văn hóa xã hội của MTTQ quận.
Bà Lê Thị Hương – Trưởng phòng VHTT quận, cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch trình bày khái quát quan điểm chỉ đạo, các bước đã thực hiện và khái quát Dự thảo kế hoạch; chủ trì hội nghị gợi ý phát biểu.
Hội nghị có 10 ý kiến của 07 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, 02 ý kiến của lãnh đạo các đoàn thể và ý kiến của Trưởng ban VH-XH HĐND thành phố. Về cơ bản các ý kiến nhất trí với bố cục của Dự thảo kế hoạch và có một số nội dung cụ thể:
Gắn kế hoạch với quy hoạch khu đô thị sông Hồng, sông Đuống đã được qui hoạch, thông tin qui hoạch; phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn quận; quan tâm hơn công tác tuyên truyền; mục tiêu cần lượng hóa vào phát triển kinh tế xã hội của quận; chưa đề cập thương hiệu, cụ thể hơn mục tiêu của từng giai đoạn, xác định ngành, nghề thế mạnh của quận, tiến độ mới đề cập đến năm 2025, công viên chuyên đề chưa có nội dung cụ thể. Các nhiệm vụ, giải pháp gắn với rà soát qui hoạch của quận, triển khai qui hoạch của thành phố; giải pháp cần xác định rõ nguồn lực đầu tư, xây dựng đề án thực hiện, định hình sản phẩm du lịch văn hóa công nghiệp…
Gắn kế hoạch với quy hoạch khu đô thị sông Hồng, sông Đuống đã được qui hoạch, thông tin qui hoạch; phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn quận; quan tâm hơn công tác tuyên truyền; mục tiêu cần lượng hóa vào phát triển kinh tế xã hội của quận; chưa đề cập thương hiệu, cụ thể hơn mục tiêu của từng giai đoạn, xác định ngành, nghề thế mạnh của quận, tiến độ mới đề cập đến năm 2025, công viên chuyên đề chưa có nội dung cụ thể. Các nhiệm vụ, giải pháp gắn với rà soát qui hoạch của quận, triển khai qui hoạch của thành phố; giải pháp cần xác định rõ nguồn lực đầu tư, xây dựng đề án thực hiện, định hình sản phẩm du lịch văn hóa công nghiệp…
Ông Vũ Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện xã hội và trao đổi một số vấn đề cụ thể về qui hoạch, về làng nghề truyền thống, các di tịch lịch sử … trên địa bàn quận và yêu cầu cơ quan tham mưu soạn thảo kế hoạch tiếp thu bổ sung kế hoạch để trình ký phát hành.
Bà Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu kết luận hội nghị ghi nhận các ý kiến phát biểu tại hội nghị và ý kiến bằng văn bản giao cho thư ký tổng hợp để chuyển UBND quận và đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến chuyển về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
 
Ngô Thanh Xuân
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020