Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch rà soát thực hiện chính sách người có công với cách mạng

30/06/2014 - 04:37 PM

Thực hiện kế hoạch 72/KH-UBND ngày 02/4/2014 của UBND TP Hà Nội về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 trên địa bàn TP, sáng ngày 18/6/2014, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng rà soát thực hiện chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện đến các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, cán bộ chính sách xã, thị trấn.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện Uỷ ban MTTQ TP; đồng chí Hoàng Kế Khiêm – Phó Chủ tịch UBND huyện.


Tại hội nghị, UBND phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai nội dung thực hiện kế hoạch số 73/KH-UBND, tổ chức tổng rà soát việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng: rà soát, lập danh sách đối tượng đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi. Theo đó Uỷ ban  MTTQ huyện và các thành viên tham gia tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ chính sách đối với người có công. Các thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện việc rà soát người có công đúng quy định theo kế hoạch được phân công./.

Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020