Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

09/12/2021 - 02:09 PM
Sáng ngày 9/12/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025” và dự thảo “Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025”. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Anh Tú - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Đức Hồng - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trình bày tóm tắt Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của UBND huyện Gia Lâm, các đại biểu tham dự hội nghị đồng tình, nhất trí với dự thảo 2 báo cáo, đồng thời tập trung thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp, xây dựng. Các ý kiến tập trung đề nghị cần xem xét, xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế, nhất là giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch trong điều kiện dịch Covid; giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đóng góp một số chỉ tiêu, mục tiêu và giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đối với công tác đầu tư công, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng tại các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao để tạo sự đồng thuận khi lấy ý kiến của người dân v.v…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hồng - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Anh Tú - 
UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến tham gia phản biện tại hội nghị. Đồng thời khẳng định: những ý kiến tham gia tại hội nghị sẽ giúp cho UBND huyện triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và chương trình kế hoạch đầu tư công trung hạn theo nghị quyết Đảng bộ và Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra; bên cạnh đó các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ bằng văn bản và chuyển về UBND huyện tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện để trình tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026./.
Vân Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020