Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, phướng hướng nhiệm vụ năm 2023

03/12/2022 - 03:25 PM
Sáng ngày 02/12/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đã chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Dự hội nghị, có ông Trần Văn Hiền – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Cao Mạnh Đồng - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND- UBND huyện; lãnh đạo các ban của HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của UBND huyện cùng 05 ông bà trong Ban tư vấn phản biện xã hội huyện.
Quang cảnh hội nghị
Qua nghiên cứu dự thảo bảo báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 cùng các phụ lục số liệu đi kèm báo cáo, các đại biểu về dự hội nghị đã thảo luận, phản biện về các nội dung trong dự thảo báo cáo cũng như các số liệu trong phụ lục. Có 6 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị về 8 vấn đề tập trung vào 15 nội dung. 
Các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng an ninh (QP-AN) của huyện Ứng Hòa mang tính chất xây dựng, bám sát nội dung, Chương trình công tác và mục tiêu của huyện trong thời gian tới.  Sau khi lắng nghe các ý kiến phản biện, các đồng chí lãnh đạo phòng ban chuyên môn UBND huyện cũng đã có những ý kiến trả lời nhằm làm rõ hơn nội dung của dự thảo báo cáo.

Tại hội nghị cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của huyện ủy- HĐND- UBND huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2022 và cũng đề xuất thêm những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023 trong đó có nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, theo đó trong năm 2022 huyện Ứng Hòa phấn đấu về đích huyện Nông thôn mới.  Điểm sáng trong năm 2022 của huyện Ứng hòa là tiêu chí giảm nghèo đạt 69/22 hộ vượt 223% kế hoạch đề ra.   
Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023, huyện Ứng Hòa đề ra 18 chỉ tiêu trong đó tập trung mạnh vào chỉ tiêu sản xuất kinh tế, giảm nghèo, thu ngân sách… Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nhưng các kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện  có nhiều điểm tích cực: Thu ngân sách nhà nước ước đạt 347 tỷ đồng đạt 190% dự toán thành phố giao; Công nghiệm xây dựng và Thương mại dịch vụ tặng 9,6%,….
Các ý kiến phát biểu khẳng định: nội dung được đánh giá trong báo cáo là xác đáng, phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của huyện trong năm 2022; bố cục báo cáo chặt chẽ, đúng quy cách, số liệu rõ ràng. Đồng thời, cũng phân tích một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan ảnh hưởng tới việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu đồng tình với mục tiêu chung, một số chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của huyện, tập trung vào các lĩnh vực: Giữ vững ổn định kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng; chăm lo tốt công tác anh sinh xã hội trong dịp tết Nguyên Đán, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Tại hội nghị, Ông Trần Văn Hiền – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện gửi lời cảm ơn và xin tiếp thu các ý kiến phản biện của các ông bà trong tổ Tư vấn phản biện huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện, đồng thời cũng xin hứa sẽ báo cáo với Chủ tịch HĐND, phối hợp với UBND huyện bổ sung, làm rõ hơn trong báo cáo .                                          
Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Mạnh Đồng - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm của các ông bà trong tổ tư vấn, phản biện xã hội huyện và các đoàn thể huyện.Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp đầy đủ, chi tiết và gửi tới HĐND, UBND huyện. Ông cũng hy vọng rằng các ông bà trong tổ Tư vấn phản biện huyện sẽ luôn đồng hành của MTTQ huyện nhằm đóng góp xây dựng huyện Ứng Hòa ngày càng phát triển./.
                                                                                                          Đặng Yến

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020