Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về Dự thảo “Báo cáo công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận Đống Đa (từ 2017 đến nay) của UBND quận Đống Đa”.

20/06/2022 - 02:35 PM
          Sáng ngày 17/06/2022, tại phòng họp tầng 2  trụ sở  Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về Dự thảo “Báo cáo công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận Đống Đa (từ 2017 đến nay) của UBND quận Đống Đa”.
          Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Lan Hương - QUV, Phó Ban Dân vận Quận ủy; Nguyễn Trọng Hải - QUV, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận; Đào Thị Minh Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Văn phòng Quận ủy - HĐND - UBND, các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND quận, cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tham gia phản biện xã hội, các vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng các đoàn thể quận…
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận tiếp thu ý kiến tại Hội nghị phản biện
          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hải - QUV, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Quận trình bày “Báo cáo công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận Đống Đa (từ 2017 đến nay) của UBND quận Đống Đa”. Đã có 9 ý kiến phát biểu trực tiếp và 8 ý kiến bằng văn bản của các đại biểu tham dự. Về cơ bản các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất cao với các nội dung được đưa ra trong Chuyên đề của UBND quận; Một số ý kiến cho rằng: mục đích của thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong cộng đồng, trong đó có thanh thiết nhi. Đối với lớp trẻ này cần xây dựng các mục tiêu cụ thể để đáp ứng nhu cầu của đối tượng này. Ngoài ra các thiết chế văn hóa này cần phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục về lòng yêu nước, về truyền thống anh hùng của đất nước, dân tộc và lịch sử ngàn năm văn hiến, về quận Đống Đa cho người dân, đặc biệt là lớp trẻ. Cũng có ý kiến cho rằng cần phải xây dựng quy chế đối với việc sử dụng, quản lý và khai thác các khu vực sân chơi, thiết bị tập thể dục ngoài trời. Cũng có ý kiến cho rằng đối với việc đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trong thời gian tới cần tập trung nhiều thời gian hơn nữa cho việc công khai, thực hiện nhiều cuộc họp hơn nữa trong việc trưng cầu ý dân về thiết kế, công năng sử dụng cũng như ý tưởng trước khi đưa cho các cấp thẩm định, xét duyệt. Việc này sẽ tăng cường hiệu quả sử dụng, đồng thời giúp Nhân dân và các tổ giám sát đầu tư của cộng đồng nắm bắt ngay từ thời điểm hình thành ý tưởng đến khi thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia khi không phải điều chỉnh, thay đổi nhiều lần. Đa số ý kiến cũng đề nghị UBND tiếp tục quan tâm xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng đối với các khu dân cư hiện không có để làm nơi hội họp, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cũng có ý kiến cho rằng Quận Đống Đa cần xem xét bố trí quỹ đất làm xây dựng thư viện cấp Quận và tăng cường công tác xã hội hóa (mở thư viện tư nhân) nhằm góp phần hình thành và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn Quận,…
Thay mặt UBND quận, đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận đã phát biểu cảm ơn, tiếp thu các ý kiến phản biện xã hội của MTTQ quận, đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan; đồng chí nhấn mạnh việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận cần thiết, đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn của UBND quận bổ sung các nội dung đóng góp để thực hiện  chuyên đề “Công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận Đống Đa (từ 2017 đến nay) của UBND quận Đống Đa có hiệu quả.
                                                      Ủy ban MTTQ quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020