Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội năm 2022

22/06/2022 - 02:16 PM
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 08/02/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022, chiều ngày 21/6/2022 tại hội trường tầng 3, Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm, số 33 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến và phản biện xã hội đối với một số văn bản UBND quận trình tại kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Dự có các đồng chí: Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng đại diện lãnh đạo Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Văn phòng HĐND-UBND quận, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng quản lý đô thị quận; các đ/c trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các đoàn thể CT-XH quận; thành viên hai Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường.
Tại hội nghị đã có 04 ý kiến phát biểu trực tiếp và 02 ý kiến gửi bằng văn bản đóng góp vào 02 dự thảo báo cáo của UBND quận (Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 của quận Hoàn Kiếm; Báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022); 02 Tờ trình của UBND quận (Tờ trình về việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và giải pháp thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 quận Hoàn Kiếm; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về phê chuẩn chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận Hoàn Kiếm). Hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao trách nhiệm của lãnh đạo UBND quận và các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giúp UBND quận xây dựng văn bản để Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội.
Đối với 02 báo cáo của UBND quận: Các đại biểu đều đồng tình ghi nhận về những đánh giá kết quả, những hạn chế, tồn tại và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, các chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023…
Đối với 02 Tờ trình của UBND quận: Các đại biểu cũng thể hiện sự nhất trí cao, tuy nhiên cũng đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo cần bổ sung thêm sự cần thiết, tính cấp thiết, sự phù hợp của các Tờ trình với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi thực hiện tại quận Hoàn Kiếm…
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã chân thành cảm ơn các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng như gửi bằng văn bản đã phát huy dân chủ và trí tuệ trong việc tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội vào 04 văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến và gửi về lãnh đạo UBND quận, các phòng, ban chuyên môn quận nghiên cứu, xem xét, bổ sung sớm trình UBND quận ban hành.
 
Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020