Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân phản biện xã hội về dự thảo kết quả thực hiện quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận

12/12/2018 - 10:33 AM
Sáng ngày 06/12/2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND, ngày 30/6/2016 của HĐND quận khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) về quản lý đất công và đất nông nghiệp trên địa bàn quận năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của UBND quận Thanh Xuân.
Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Hồng Thái - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận; Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng một số phòng, ban chuyên môn của UBND quận; các thành viên Ban tư vấn Kinh tế - Xã hội, Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường và một số chuyên gia trên địa bàn quận.
đ/c Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị
Trước hội nghị, để có những đánh giá khách quan, sát thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các Ban tư vấn của quận, phường và một số chuyên gia trên địa bàn quận, đã có 38 ý kiến tham gia phản biện gửi bằng văn bản về Ban Thường trực.
Tại hội nghị, sau khi đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến phản biện xã hội; với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đã có 9 ý kiến tham gia phát biểu phản biện. Các nội dung phản biện đều tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận; Đánh giá những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý; Tập trung phân tích đưa ra các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác này trong năm 2019 và những năm tiếp. Đồng thời, cũng đề nghị HĐND xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát cụ thể công tác quản lý đất công và đất nông nghiệp trên địa bàn quận theo những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết số 02 và đề nghị UBND quận cập nhật và công khai công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp của quận trên cổng thông tin điện tử của UBND quận để Nhân dân được biết và giám sát.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Thái - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận đã tiếp thu và trao đổi về một số ý kiến phản biện của MTTQ quận, đồng thời giao nhiệm vụ cho một số phòng, Ban chuyên môn của quận căn cứ các ý kiến phản biện của MTTQ quận để hoàn chỉnh báo cáo của UBND trình trước kỳ họp thứ 8 của HĐND quận, khóa V./.
MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020