Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tham gia Phản biện xã hội đối với dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

15/04/2022 - 08:59 AM
Sáng ngày 13/4/2022 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của đồng chí: Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số quận trên địa bàn; một số Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Toàn cảnh hội nghị (điểm cầu Hà Nội) - Ảnh Ngọc Thành    
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình tóm tắt của Chính phủ về dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và 15 ý kiến phát biểu của các đại biểu về sự cần thiết ban hành Luật, sự phù hợp giữa dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với quan điểm của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tính thống nhất, đồng bộ, liên thông của dự thảo Luật với Hiến pháp năm 2013 và pháp luật hiện hành; về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật, nguyên tắc thực hiện dân chủ; về vai trò, trách nhiệm của các chủ thể; các điều kiện đảm bảo thực hiện dân chủ; cơ chế để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội; vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tính kế thừa và phát triển quy định về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cấp quận, huyện (nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn) trong dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…
Phát biểu trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cho rằng: dự thảo Luật đã thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quan điểm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” phù hợp với định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nước ta. Hà Nội đang thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, vì vậy cần bổ sung các quy định về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhận dân cấp quận trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường (nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân phường). Chế tài xử lý vi phạm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định rõ hơn nữa cơ chế phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trogn thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật tiếp tục hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tính đồng bộ giữa dự thảo với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, làm rõ hơn nữa về phạm vi, đối tượng điều chỉnh và cơ chế pháp lý đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở.  
Ngọc Lâm

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020