Phát biểu của đồng chí Lê Tiến Châu Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận thành phố Hà Nội năm 2022.

04/01/2023 - 06:23 PM
Chiều ngày 04/01/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năn 2022; đồng chí Lê Tiến Châu Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có bài phát biểu chỉ đạo. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
  
Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí,
Hôm nay, Tôi rất vui mừng tham dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội. Trong không khí đầu năm mới, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các cụ, các vị, quý đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí lời chào và lời chúc năm mới mạnh khỏe, thành công. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí,
Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến chuyển, tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Song, dưới sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã cơ bản hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong kết quả chung đó, Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò, kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Ngày 27/12/2022, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã họp đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2022. Tại Hội nghị hôm nay, Tôi xin thông tin nhanh đến Hội nghị một số kết quả nổi bật như sau:
Thứ nhất, nhiều sự kiện, hoạt động lớn được tổ chức triển khai thành công như: (1) Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; (2) Tháng cao điểm Vì người nghèo, mà điểm nhấn là Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022”; (3) Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022; (4) Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022; (5) Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Thứ hai, công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều đổi mới và thực hiện có chiều sâu; thực hiện giám sát theo chuyên đề từ TƯ đến cơ sở, tổ chức phản biện xã hội quy mô toàn quốc nhiều văn bản quan trọng như: dự thảo Luật đất đai, dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra, dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050,... Đặc biệt, đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Thứ ba, tập trung hoàn thiện về cơ chế hoạt động, kiện toàn về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Riêng trong năm 2022, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 03 Đề án, trong đó có Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đoàn Chủ tịch ban hành Kết luận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Kết luận về Tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. (Vừa qua, Bộ Chính trị đã cơ bản ủng hộ chủ trương nâng cấp Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị để có vị thế tương xứng với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ).
Trong kết quả chung công tác năm 2022 của hệ thống Mặt trận cả nước, có sự đóng góp quan trọng, nổi bật của MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.
Thưa các đồng chí,
Qua theo dõi tình hình Thành phố và nghe báo cáo tổng kết hoạt động của MTTQ Việt Nam Thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị, tôi vui mừng nhận thấy rằng, năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, Thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tích ấn tượng, toàn diện trên các mặt từ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong thành tích chung đó, hoạt động của MTTQ Việt Nam Thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện các lĩnh vực, tiêu biểu là:
Thứ nhất, MTTQ Việt Nam Thành phố đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, công tác thi đua và xây dựng các mô hình mới trong công tác Mặt trận; kiện toàn tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận. Tiêu biểu như: Mặt trận Thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.
Thứ hai, Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành trang cộng đồng Fanpage nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền các hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và tiếp thu ý kiến, phản ánh của Nhân dân. Tổ chức thành công đợt cao điểm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, góp phần tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Cùng với hệ thống Mặt trận cả nước, MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức rất thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu dân cư với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và sôi nổi hơn. Nhiều địa bàn khu dân cư, tổ dân phố đã gắn việc tổ chức Ngày hội với trao Nhà đại đoàn kết, tặng quà hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, biểu dương các hộ có thành tích nổi bật trong các hoạt động an sinh xã hội; tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao và bữa cơm đại đoàn kết...).
Thứ ba, Tích cực vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Thứ tư, Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình mới, hay, cách làm sáng tạo, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại (Tôi điểm qua một số kết quả rất ấn tượng như: toàn Thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15/18 Huyện, Thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022; tổ chức Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2022, xây dựng Đề án “Huy động rộng rãi sức mạnh của Nhân dân và các nguồn lực xã hội vào sự nghiệp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị”).
Thứ năm, Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện khá hiệu quả, tập trung vào những nội dung thiết thực, những vấn đề được Nhân dân quan tâm. (Mặt trận Thành phố đã tổ chức 09 hội nghị phản biện xã hội; cấp huyện, xã tổ chức 674 hội nghị phản biện xã hội). Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng cụ thể, sâu sát; chủ động lựa chọn những vấn đề mới, khó, phức tạp kéo dài để giám sát.
Thứ sáu, Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng và nâng cao chất lượng. Thành phố tổ chức đoàn thăm và làm việc tại các nước Hy Lạp, Thổ Nhỹ Kỳ và các Tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất nhằm tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp tham gia các sự kiện, chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thành phố.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác mà MTTQ Việt Nam Thành phố đã đạt được trong nhiều năm qua (Năm 2020 cờ xuất sắc toàn diện; Năm 2021, 2022 cờ xuất sắc).
Thưa toàn thể các đồng chí,
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tôi cơ bản đồng tình với những đánh giá về hạn chế trong báo cáo của MTTQ Việt Nam Thành phố và nhiều vấn đề đại biểu đã phát biểu thẳng thắn. Tôi xin lưu ý các đồng chí một số vấn đề sau đây: (1) MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương về cách làm hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động... (2) Phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ trì, hiệp thương của MTTQ Việt Nam Thành phố với các tổ chức thành viên, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận; (3) Kịp thời báo cáo MTTW và Lãnh đạo Thành phố về tình hình Nhân dân, nhất là những điểm nóng, những vấn đề khó khăn, vướng mắc; Thành phố phải là nơi xây dựng chính sách, phát hiện điểm nghẽn, đề xuất với Trung ương để giải quyết; (4) Thực hiện tốt hơn nữa công tác báo cáo, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa MTTQ Việt Nam Thành phố với các Ban, đơn vị của MTTW.
Thưa các đồng chí,
Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam; đối với hệ thống MTTQ các cấp, đây là năm bản lề, là giao điểm có tính chất quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chuẩn bị tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Đây cũng là thời điểm quan trọng, để Đảng bộ và Nhân dân Thành phố tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, từ đó tác động lớn đến tình hình chung của đất nước. Bối cảnh đó đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống Mặt trận để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Tôi trân trọng đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện thật tốt Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, Tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Luật Thủ đô là văn bản pháp lý rất quan trọng, là động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới, sự phát triển của Hà Nội cũng là sự phát triển của đất nước, đề nghị MTTQ Việt Nam Thành phố đặc biệt quan tâm, bám sát Kế hoạch sửa đổi Luật Thủ đô để phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phản biện xã hội dự thảo Luật.
Theo Kế hoạch giám sát năm 2023, MTTW sẽ triển khai giám sát chuyên đề trên phạm vi cả nước việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án trọng điểm, dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, đề nghị Thành phố quan tâm triển khai thực hiện, nhất là giám sát triển khai dự án Vành đai 4, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Nhân dân, tránh sai sót trong áp dụng chính sách, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, điểm nóng về an ninh, trật tự.
Thứ hai, Chủ động thực hiện việc tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai hiệu quả các Phong trào, các Cuộc vận động hiện nay.
Thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh hoa văn hóa của đất nước. Do đó, ngoài những vấn đề về kinh tế, đề nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm đến vấn đề chấn hưng văn hóa Việt, trong đó, hưởng ứng phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ (2020-2025), MTTQ Việt Nam thành phố cần phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân Thủ đô bảo tồn, thực hành, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, với phương châm văn hóa là nguồn lực quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển của đất nước. Tôi đặt hàng MTTQ Việt Nam Thành phố nghiên cứu triển khai Cuộc vận động về Chấn hưng Văn hóa Việt; nếu hiệu quả sẽ nhân rộng để triển khai toàn quốc.
Thứ ba, Thực hiện có hiệu quả, thực chất, có trọng tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, giới trí thức đến với Đảng, Nhà nước; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước. Triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; công tác dân tộc, tôn giáo.
Thứ tư, Tập trung triển khai nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, cần chủ động chuẩn bị nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, không chạy theo số lượng, phải thực sự coi trọng chất lượng, chú trọng đến điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, thật sự tiêu biểu; sẵn sàng và có khả năng cống hiến, tham gia tích cực các hoạt động chung của MTTQ Việt Nam Thành phố; đảm bảo đầy đủ cơ cấu theo độ tuổi, thành phần (tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, doanh nhân…). MTTW sẽ trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tổ chức Đại hội trong Quý I/2023.
Thứ năm, Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp. Đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức tư vấn của MTTQ Việt Nam. Rà soát, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cải thiện cơ chế, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của MTTQ Việt Nam; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố.
Thưa các đồng chí,
Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện HĐND, UBND Thành phố đối với công tác Mặt trận thời gian qua; sự quan tâm của các đồng chí đã góp phần quan trọng vào thành tích của MTTQ Việt Nam Thành phố nói riêng và công tác Mặt trận toàn quốc nói chung. Để công tác Mặt trận tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm trong hệ thống chính trị, Tôi trân trọng đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm một số nội dung sau:
(1) Quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
(2) Ưu tiên bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận; đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sang các lĩnh vực khác của địa phương và ngược lại theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị.
Thưa các đồng chí,
Năm 2022 đi qua với nhiều những dấu ấn, sự kiện quan trọng của đất nước và của Thành phố, qua đó đã thể hiện ý chí, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, Chính quyền, và Nhân dân Thành phố Hà Nội trước những khó khăn, thử thách. Tôi tin tưởng rằng, năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thành phố nói chung và công tác Mặt trận nói riêng sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ.
Nhân dịp năm mới 2023, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, các cụ, các vị, các đồng chí dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông và hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Các tin tức khác

Về thuật ngữ “đoàn kết”

04/11/2022 - 6.077 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020