Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhân tố quan trọng trong phát huy dân chủ

15/07/2022 - 09:51 AM
Phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân... Chủ tịch nước chỉ đạo như vậy khi làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Sáng 14/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Tham dự cuộc làm việc có Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành liên quan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Nam

Các đại biểu tham dự thảo luận vào 4 nội dung liên quan đến vai trò, trách nhiệm và hoạt động của MTTQ Việt Nam được đề cập trong đề án: nội dung đổi mới pháp luật bầu cử, thành lập thiết chế bảo vệ Hiến pháp, hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền trưng cầu ý dân và quyền phúc quyết Hiến pháp và thành lập Ủy ban Quốc gia về quyền con người, từ đó nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, MTTQ Việt Nam có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp, các giai tầng xã hội, các giới, các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu ở trong và ngoài nước để góp phần thực hiện đồng thuận xã hội.

Mặt trận là nơi trực tiếp để nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình tới Đảng và Nhà nước, là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhắc tới câu nói của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam có ý nghĩa chính trị lớn lao với đất nước và dân tộc qua nhiều thời kỳ cách mạng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Nam

“Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hoạt động của MTTQ Việt Nam. Nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được ban hành đã khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam, để MTTQ Việt Nam thực sự là nhân tố trung tâm phát huy dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.”, Chủ tịch nước nói.

Người đứng đầu Nhà nước bày tỏ vui mừng khi nhận thấy, thời gian qua, MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Điều này khẳng định truyền thống quý báu của MTTQ Việt Nam được kế thừa và phát triển từ khi thành lập đến nay.

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trách nhiệm trong việc xây dựng 2 nội dung đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Theo ông, các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan nhà nước.

Ảnh: Minh Nam

Ý kiến của đại biểu cũng nhấn mạnh tới vai trò hiệp thương của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử để từ đó lựa chọn, giới thiệu những người thực sự xứng đáng, đại diện cơ cấu, thành phần phản ánh được ý chí, nguyện vọng của người dân. Các đại biểu cũng tập trung vào việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền trưng cầu ý dân và quyền phúc quyết Hiến pháp, khẳng định sâu sắc hơn nữa quyền của nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 khi thực hiện toàn dân phúc quyết Hiến pháp…

Từ những ý kiến thảo luận, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, chỉnh sửa trên tinh thần phát huy dân chủ, có cơ sở khoa học thực tiễn và lý luận, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, định hướng XHCN, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong đại diện tiếng nói của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Minh Nam

Cảm ơn những đánh giá và sự ghi nhận của Chủ tịch nước đối với MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định đây là niềm vinh dự và là cơ sở để Đảng đoàn MTTQ Việt Nam xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm trong thực hiện sứ mệnh cao cả là tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân; tham gia ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân...

Với cách làm bài bản, khoa học, dân chủ, khách quan, minh bạch, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, đề án sẽ thành công, được Bộ Chính trị thông qua và Ban Chấp hành Trung ương thông qua, ban hành Nghị quyết để thực hiện trong thời gian tới.

Theo Vietnamnet


Các tin tức khác

Về thuật ngữ “đoàn kết”

04/11/2022 - 5.176 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020