Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2023

12/01/2023 - 07:05 PM
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 và đề ra các phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023, chiều 12/1, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.
Hội nghị đã trình bày các báo cáo: Kết quả hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố năm 2022, định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023; Tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Công tác quản lý tài chính cơ quan; Công tác tài chính công đoàn; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan. Thông qua các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong công tác tham mưu, giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra.
Năm 2022, Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và cơ quan phát động. Công đoàn cơ quan đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng được đảm bảo, mọi chế độ, chính sách của người lao động được dân chủ, công khai, minh bạch, cơ sở vật chất từng bước được nâng cấp. Với những thành tích đó, Công đoàn cơ quan đã tham gia góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, xây dựng Đảng ủy cơ quan trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa. Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được được trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2022 cùng nhều Bằng khen của Thành ủy, UBND Thành phố.

 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh: Cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCC, NV cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 đều đã hoàn thành, góp phần tích cực vào thành tích chung của Ủy ban MTTQ TP. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế. Sang năm 2023, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục phát huy khả năng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
       Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết giao ước thi  đua năm 2023
 
Hội nghị cũng đã phát động, ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa các Tổ công đoàn cơ quan. Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất 100% các chỉ tiêu Nghị quyết mà Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022 đã đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan kêu gọi toàn thể công chức và người lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đưa phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngày càng đạt hiệu quả cao nhất. Tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trao thưởng tại hội nghị
Ngọc Mai - Ảnh: Thế Khánh

Các tin tức khác

Về thuật ngữ “đoàn kết”

04/11/2022 - 5.178 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020