Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện

13/06/2024 - 04:18 PM
Chiều 12/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện trình kỳ họp giữa năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Toan - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện; đồng chí Lê Văn Thu - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban tư vấn dân chủ pháp luật huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện. Theo đó, dự thảo Báo cáo gồm 4 phần: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Đánh giá chung những ưu điểm, tồn tại và hạn chế; Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Năm 2024, Thành phố giao cho huyện 18 chỉ tiêu, trong đó đã có những chỉ tiêu đạt và vượt như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày; Duy trì tỷ lệ xã/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế,… Bên cạnh đó,  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định và giữ vững. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời và chăm lo chu đáo tới các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
 
Đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tại hội nghị, có 7 ý kiến phát biểu đóng góp, các ý kiến đều đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo thể hiện rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế có số liệu cụ thể. Hội nghị tập trung phản biện về một số nội dung như: Việc chuyển đổi cơ cấu, cải tạo đường dân sinh, vấn đề vệ sinh môi trường, quản lý đất công, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện... Các đại biểu cũng đưa ra các biện pháp, giải pháp, hiến kế cho UBND huyện để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2024.
Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn của UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị để hoàn thiện, bổ sung báo cáo trình kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khoá XX.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt nội dung, bố cục của Báo cáo, đồng thời tiếp thu, giải trình một số ý kiến của các đại biểu. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy, tập hợp đoàn kết, đóng góp các ý kiến tâm huyết trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.
Hội nghị diễn ra dân chủ, trách nhiệm, các ý kiến phát biểu mang tính xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Hoàng Thị Cúc
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020