Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ năng lực, phẩm chất, uy tín

17/12/2018 - 06:08 PM
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018.
Ngày 14/12, tại thành phố Hải Phòng, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương năm 2018. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo 5 Ủy ban MTTQ 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng. 
Nhiều cách làm mới sáng tạo
Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Thành ủy, HĐND, phối hợp với UBND triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018 của Mặt trận các cấp.
Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư tiếp tục đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, từ đó tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng. 
Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với những cách làm sáng tạo là điểm nhấn của công tác Mặt trận của 5 thành phố. Năm 2018, Mặt trận các cấp của thành phố Hải Phòng đã tích cực vận động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 92/139 xã và huyện Cát Hải về đích xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tại hầu hết các các tổ dân phố các quận nội thành đều xây dựng các mô hình “Đô thị văn minh” phát huy cao vai trò “tự quản” của nhân dân ở từng địa bàn, cải tạo nâng cấp ngõ nghẽn tại các khu dân cư, tổ dân phố. 
Mặt trận và các tổ chức thành viên của Thành phố Cần Thơ đã nhân rộng thêm 99 điểm chỉ đạo với 189 mô hình hiệu quả. Đến nay đã có 202 điểm chỉ đạo, 783 mô hình, hiệu quả của 5 nội dung cuộc vận động,  góp phần đạt kết quả 25/49 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 33/36 xã được công nhận nông thôn mới, 2 huyện nông thôn mới.
Hoạt động chăm lo “Tết người nghèo” vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, trong năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” toàn Thành phố Hồ Chí Minh (chỉ tính trong Mặt trận 3 cấp) tính đến ngày 31/10/2018 đã vận động được trên 175 tỷ đồng, tổ chức chăm lo với số tiền trên 152 tỷ đồng; Thành phố Đà Nẵng vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 30,905 tỷ đồng , từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận các cấp thành phố đã hỗ trợ 15,451 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo và trao 33.503 suất quà trị giá 14.386 tỷ đồng cho hộ nghèo...
Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng được coi trọng với cách làm dân chủ, khoa học hơn; thực hiện, giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức bài bản và có nhiều kiến nghị xác đáng được các ngành chức năng tiếp thu giải quyết. 
Tại Hội nghị, đại biểu 5 thành phố trong Cụm thi đua đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động, từ đó tạo sức lan tỏa trong triển khai 5 chương trình hành động do UBTƯ MTTQ Việt Nam đề ra, 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.
Tạo điểm nhấn trong giám sát, phản biện xã hội
Đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận của 5 thành phố trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả này đã góp phần vào thành công chung về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của mỗi địa phương
Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Mặt trận 5 thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế tại địa phương, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Mặt trận các thành phố đã đổi mới lề lối làm việc, xác định nội dung trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay.
Việc chủ động lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được quan tâm đã góp phần phòng ngừa các tình huống phức tạp phát sinh, cơ bản không để xảy mất trật tự trị an. Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 đã có nhiều điểm mới, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, thể hiện sự gắn kết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
"Mặt trận 5 thành phố xứng đáng là đầu tầu trong cả nước, đã quyết tâm, quyết liệt trong hoạt động với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay để các địa phương khác vận dụng, học tập và nhân rộng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.
Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vẫn trăn trở khi công tác giám sát, phản biện ở một số địa phương hiệu quả chưa cao, còn hạn chế trong hậu kiểm kết quả xử lý các kiến nghị giám sát; một số mô hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động chưa tạo được sức lan tỏa, còn lúng túng trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh; việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở một số nơi còn thiếu thống nhất và đồng bộ.
Để khắc phục những hạn chế đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận 5 thành phố cần phải "thuộc bài và làm đúng vai" trong hoạt động, xác định rõ nội dung theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong năm 2019, Mặt trận 5 thành phố cần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để phát sinh điểm nóng phức tạp ở các địa phương. 
Quang cảnh hội nghị.
Cùng với đó đó, tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"...
"Năm 2019, điểm nhấn của công tác Mặt trận phải tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đưa các chương trình giám sát, phản biện đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
Đối với công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố bám sát Chỉ thị 17 ngày 4/01/2018 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào tháng 9/2019.
“Đại hội phải thực sự đổi mới về nội dung, xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, và đưa ra được những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm trong triển khai các chương trình hành động”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Mặt trận các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. 
Trên tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ là cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương năm 2019.
 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng cờ thi đua cho Cụm trưởng cụm thi đua năm 2019.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị.
Theo Đại đoàn kết
 

Các tin tức khác

Về thuật ngữ “đoàn kết”

04/11/2022 - 689 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020