Chi bộ Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sinh hoạt chuyên đề mẫu “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”

11/05/2023 - 08:12 AM

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 16/3/2023 của Đảng ủy cơ quan về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; ngày 10/5/2023 Chi bộ Ban Tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức, đại diện các Chi bộ trong Đảng bộ cơ quan, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

         Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Chi bộ nêu mục đích, ý nghĩa và khái quát nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề.
         Tiếp theo chi bộ được nghe đồng chí: Dương Đăng Chung – đảng viên Chi bộ trình bày dự thảo báo cáo nội dung sinh hoạt chuyên đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”. Báo cáo đã làm rõ các nội dung:  (1) Những quy định trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức; (2) Một số chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; (3) Chi bộ Ban TC lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; (4) Giải pháp thực hiện thời gian tới.
Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã góp ý kiến bổ sung vào bản dự thảo báo cáo sinh hoạt chuyên đề; thảo luận, làm rõ các nội dung về: (1) Nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề? (2) Liên hệ thực tiễn của bản thân trong việc thực thi nhiệm vụ; (3) Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Chi bộ biểu dương tinh thần trách nhiệm của đảng viên đã chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt chuyên đề; các ý kiến thảo luận phong phú, chất lượng, nêu được sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Chi bộ ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của các đồng chí đảng viên trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục như: một số thời điểm chưa chủ động tập trung trong thực hiện nhiệm vụ được giao, còn ngại va chạm, chưa mạnh dạn trong tự phê bình và phê bình… . Đồng thời, đồng chí đề xuất một số giải pháp để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất giải pháp trong các lĩnh vực được phân công góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
Đăng Chung
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020