Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

22/05/2020 - 05:13 PM
Sáng 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Sỹ Trường chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương và đơn vị.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt Đảng và trong công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận, bước đầu phát huy được vai trò gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, sự gắn kết giữa thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có lúc, có nơi còn lúng túng; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến có lúc, có nơi chưa được quan tâm.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn nhận định, thời gian qua, các cấp Mặt trận Thành phố đã triển khai Chỉ thị 05 đạt được những kết quả bước đầu. Đồng chí nhấn mạnh tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tự điều chỉnh mình cũng như động viên chia sẻ với những Đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Đồng chí đề nghị công chức, người lao động cơ quan thực hiện tốt nội quy, quy chế, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập Bác là nhiệm vụ thường xuyên, tiếp tục suy nghĩ, học tập phấn đấu và chia sẻ cùng nhau, động viên, đoàn kết để cùng hoàn thiện, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.
Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan cảm nhận sâu sắc hơn về Bác, học Bác từ những điều giản dị nhất, nhỏ nhất để hoàn thiện bản thân./.
Thu Thủy 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020