Huyện Ba Vì: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

30/09/2019 - 02:10 PM
Ngày 25/9, Ban thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày mất của Người (2/9/1969- 2/9/2019); tổng kết cuộc thi viết về “Gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện. Đồng chí Dương Cao Thanh- Bí thư Huyện ủy Ba Vì dự và phát biểu tại hội nghị.
                          
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) khẳng định: Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa chủ trương của Đại hội lần thứ XII của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thể hiện rõ quyết tâm của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
                        
Nhiều tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện Ba Vì đã đạt được một số kết quả tích cực, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Huyện ủy đã mở 03 lớp cán bộ chủ chốt tới gần 1.000 lượt cán bộ và hơn 200 lớp cơ sở nhằm tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và Đảng viên trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã tổ chức được gần 200 buổi tuyên truyền cho hơn 100 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên gắn với sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, do đó nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Vì đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Triển khai cuộc thi viết về “Gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sau 9 tháng phát động và tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ 25 đơn vị viết về những tấm gương, việc làm chân thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị, cá nhân đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và từng đảng viên cần tập trung làm tốt và có hiệu quả các nội dung như: Chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, văn kiện Đại hội Đảng, tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình kế hoạch thật cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tạo ra một phong trào chuyển biến theo gương Bác.
Nhân dịp này, Ban thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã khen thưởng cho 7 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 11 tập thể và 50 cá nhân đã được nhận giải cuộc thi viết về “Gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2019.
Lê Thu

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020