Huyện Mê Linh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

12/09/2019 - 06:18 PM
Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh năm 2019, sáng ngày 12/9/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Lê Đình Khoát - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn; các đồng chí Trưởng Ban công tác Mạt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn.
 
Tại lớp tập huấn, đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị lịch sư Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt nội dung Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng chí Lê Đình Khoát – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.   
Thông qua lớp tập huấn  nhằm tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở các địa phương được đảm bảo. Các đại biểu lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các kiến thức do giảng viên truyền đạt, khi về hoạt động thực tế tại địa phương sẽ triển khai công tác đạt hiệu quả thiết thực.
                                                                   Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020