Học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác của cán bộ Mặt trận

13/05/2022 - 06:08 PM

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chiều 13-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (Ba Vì). 

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đoàn cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã báo cáo với Bác những kết quả sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký thực hiện theo chuyên đề năm 2021 là "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng với cách làm linh hoạt, hiệu quả…

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã kêu gọi hệ thống Mặt trận thành phố, toàn thể đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của thành phố thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Cụ thể là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thực sự trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, tập thể và ý thức tự giác của mỗi cá nhân người cán bộ Mặt trận. 

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện phong trào thi đua của Mặt trận ngày càng thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và của Mặt trận, của mỗi địa phương. Đặc biệt là việc tăng cường củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, khâu khó, việc mới góp phần hoàn thành nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Mặt trận thành phố lần thứ XVII...

Nhân dịp này, Mặt trận các cấp của Thủ đô hứa với Bác sẽ quyết tâm thực hiện lời dạy của Người, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020